НАШИ ПРИЯТЕЛИ
www.kolibka.com
И рекоха: Елате, да си съградим град и кула, чийто връх да стига до небето,  
и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.  

Битие [11:4]