:::::ЕНЕРГИЯ:::::                


Free Energy - The Race to Zero Point / Свободна енергия - Надпреварата към нулевата точка (1997)
описание
Free Energy - The Race to Zero Point / Свободна енергия - Надпреварата към нулевата точка (1997)
downloads movie subtitles
31783
Free Energy - The Race to Zero Point


An Experiment to Save the World (2005)
описание
An Experiment to Save the World (2005)
downloads movie subtitles
5547
HORIZON: An Experiment to Save the World


Tesla - Master of Lightning / Тесла - Господарят на мълниите (2000)
описание
Tesla - Master of Lightning / Тесла - Господарят на мълниите (2000)
downloads movie subtitles
14115
Tesla - Master of Lightning


Властелин мира - Никола Тесла / Властелинът на света - Никола Тесла (2007) Властелин мира - Никола Тесла / Властелинът на света - Никола Тесла (2007)
downloads movie subtitles
8414
Властелин мира - Никола Тесла


Who Killed The Electric Car? / Кой уби електрическата кола? (2006)
описание
Who Killed The Electric Car? / Кой уби електрическата кола? (2006)
downloads movie subtitles
9935
Who Killed The Electric Car


Никола Тесла - Луч Смерти / Смъртоносният лъч (2006)
описание
Никола Тесла - Луч Смерти / Смъртоносният лъч (2006)
downloads movie subtitles
8090
Никола Тесла - Луч Смерти


Nazi UFOs How They Fly / Нацистки НЛО - как летят те (?) Nazi UFOs How They Fly / Нацистки НЛО - как летят те (?)
downloads movie subtitles
5084
Nazi UFOs How They Fly: The German Tesla Anty-Gravity Free Energy Program


Zero-Point Energy Extraction from the Quantum Vacuum (?) Zero-Point Energy Extraction from the Quantum Vacuum (?)
downloads movie subtitles
3598
Zero-Point Energy Extraction from the Quantum Vacuum


Solar Blast / Слънчево изригване (2000)
описание
Solar Blast / Слънчево изригване (2000)
downloads movie subtitles
1390
Solar Blast


Absolute Zero / Абсолютната нула (2008)
описание
Absolute Zero / Абсолютната нула (2008)
downloads movie subtitles
3401
2262
Episode 01 - The Conquest of Cold
Episode 02 - The Race For Absolute Zero


Експериментални прояви на торсионните полета и торсионните технологии (2006)
описание
Експериментални прояви на торсионните полета и торсионните технологии (2006)
downloads movie subtitles
4473
1748
1444
1450
на руски език
на руски език
на руски език
на руски език


The Missing Secrets of Nikola Tesla / Изгубените тайни на Никола Тесла (1998)
описание
The Missing Secrets of Nikola Tesla / Изгубените тайни на Никола Тесла (1998)
downloads movie subtitles
13662
The Missing Secrets of Nikola Tesla


It Runs On Water / Задвижвано от вода (1995) It Runs On Water / Задвижвано от вода (1995)
downloads movie subtitles
4862
Equinox: It Runs On Water


Viktor Schauberger - Comprehend and Copy Nature / Виктор Шаубергер - Проумейте и копирайте природата (2008)
описание
Viktor Schauberger - Comprehend and Copy Nature / Виктор Шаубергер - Проумейте и копирайте природата (2008)
downloads movie subtitles
2536
Viktor Schauberger - Comprehend and Copy Nature


Saved By The Sun / Спасени от Слънцето (2007)
описание
Saved By The Sun / Спасени от Слънцето (2007)
downloads movie subtitles
3430
PBS - Saved By The Sun


Nikola Tesla: The Genius Who Lit the World / Никола Тесла: Геният, който озари света (1994)
описание
Nikola Tesla: The Genius Who Lit the World / Никола Тесла: Геният, който озари света (1994)
downloads movie subtitles
4905
Nikola Tesla: The Genius Who Lit the World


Man's Right to Know: The Wilhelm Reich Story / Правото да бъдеш информиран: Историята на Вилхелм Райх (2002)
описание
Man's Right to Know: The Wilhelm Reich Story / Правото да бъдеш информиран: Историята на Вилхелм Райх (2002)
downloads movie subtitles
8773
Man's Right to Know: The Wilhelm Reich Story


Stan Deyo - Anti-Gravity, Free Energy and the Technology of the New World Order (2005)
описание
Stan Deyo - Anti-Gravity, Free Energy and the Technology of the New World Order (2005)
downloads movie subtitles
6854
Stan Deyo - Anti-Gravity, Free Energy and the Technology of the New World Order


Collapse / Срив (2009)
описание
Collapse / Срив (2009)
downloads movie subtitles
11858
Collapse


Beyond Zero Point : Journey to compassion with Gregg Braden / Отвъд предела на нулевата точка: Пътуване към състраданието с Грег Брейдън (2008)
описание
Beyond Zero Point : Journey to compassion with Gregg Braden / Отвъд предела на нулевата точка: Пътуване към състраданието с Грег Брейдън (2008)
downloads movie subtitles
2891
Beyond Zero Point : Journey to compassion

1 следваща страница 2 3 4