:::::ПО СВЕТА:::::                


Antarctica / Антарктика (1991)
описание
Antarctica / Антарктика (1991)
downloads movie subtitles
17143
IMAX: Antarctica


Everest / Еверест (1998)
описание
Everest / Еверест (1998)
downloads movie subtitles
9063
IMAX: Everest


Africa: The Serengeti / Африка: Серенгети (1994)
описание
Africa: The Serengeti / Африка: Серенгети (1994)
downloads movie subtitles
7470
IMAX: Africa - The Serengeti


Tropical Rainforest / Тропичните дъждовни гори (1992)
описание
Tropical Rainforest / Тропичните дъждовни гори (1992)
downloads movie subtitles
4244
IMAX: Tropical Rainforest


Around the World in 80 Days with Michael Palin / Около света за 80 дни (1989)
описание
Around the World in 80 Days with Michael Palin / Около света за 80 дни (1989)
downloads movie subtitles
2255
1290
1073
0968
1033
0949
0908
0497
Part I - The challenge
Part II - Arabian frights
Part III - Ancient mariners
Part IV - A close shave
Part V - Oriental express
Part VI - Far east and farther east
Part VII - Dateline to deadline
Interview


Return to Everest / Завръщане на Еверест (1984)
описание
Return to Everest / Завръщане на Еверест (1984)
downloads movie subtitles
1540
Return to Everest     англ.субтитри     Tristicia


Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
описание
Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
downloads movie subtitles
2163
1111
0988
0985
0904
0855
0860
0816
0787
0753
0444
0576
Част I
Част II
Част III
Част IV
Част V
Част VI
Част VII
Част VIII
Част IX
Част X
Интервю
Изрязани сцени


Sahara with Michael Palin / Сахара с Майкъл Палин (2002)
описание
Sahara with Michael Palin / Сахара с Майкъл Палин (2002)
downloads movie subtitles
1422
0956
0911
0817
0458
Episode 01 - A Line in the Sand
Episode 02 - Destination Timbuktu
Episode 03 - Absolute Desert
Episode 04 - Dire Straits
Interview


Wild India: Land of the Tiger / Дивата Индия: Владенията на тигрите (1997)
описание
Wild India: Land of the Tiger / Дивата Индия: Владенията на тигрите (1997)
downloads movie subtitles
1165
0590
0488
0441
0366
0377
Episode 01 - Land of the Tiger
Episode 02 - Land of the Tiger
Episode 03 - Land of the Tiger
Episode 04 - Land of the Tiger
Episode 05 - Land of the Tiger
Episode 06 - Land of the Tiger     англ. субтитри 1-6 еп.


Lost at Sea - The Search for Longitude / Изгубени в морето - Търсене на географската дължина (1998)
описание
Lost at Sea - The Search for Longitude / Изгубени в морето - Търсене на географската дължина (1998)
downloads movie subtitles
2099
Lost at Sea - The Search for Longitude     англ.текст


Mysteries of Modern Asia / Загадките на съвременна Азия (2003) Mysteries of Modern Asia / Загадките на съвременна Азия (2003)
downloads movie subtitles
2596
0821
0681
Mysteries of Modern Asia - Part 01
Mysteries of Modern Asia - Part 02
Mysteries of Modern Asia - Part 03


Chronos / Кронос (1985)
описание
Chronos / Кронос (1985)
downloads movie subtitles
3963
без говор


Egypt: Quest for Eternity (?) Egypt: Quest for Eternity (?)
downloads movie subtitles
4627
Egypt: Quest for Eternity


The Great Indian Railway The Great Indian Railway
downloads movie subtitles
1925
The Great Indian Railway


Bali: Masterpiece of The Gods / Бали: Шедьовърът на боговете Bali: Masterpiece of The Gods / Бали: Шедьовърът на боговете
downloads movie subtitles
2646
Bali: Masterpiece of The Gods


Jerusalem: Within These Walls Jerusalem: Within These Walls
downloads movie subtitles
1412
Jerusalem: Within These Walls


The Soul of Spain The Soul of Spain
downloads movie subtitles
2374
The Soul of Spain


Step Into Liquid (2003)
описание
Step Into Liquid (2003)
downloads movie subtitles
0676
0356
Step Into Liquid - Part 01
Step Into Liquid - Part 02     англ. субтитри общо за I и II част


90 Degrees South - With Scott to the Antarctic (?) 90 Degrees South - With Scott to the Antarctic (?)
downloads movie subtitles
0522
90 Degrees South - With Scott to the Antarctic


The Search for the Northwest Passage (?) The Search for the Northwest Passage (?)
downloads movie subtitles
0631
0358
The Search for the Northwest Passage - Part 01
The Search for the Northwest Passage - Part 02

1 следваща страница 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13