:::::ПО СВЕТА:::::                


Antarctica / Антарктика (1991)
описание
Antarctica / Антарктика (1991)
downloads movie subtitles
16978
IMAX: Antarctica


Everest / Еверест (1998)
описание
Everest / Еверест (1998)
downloads movie subtitles
9028
IMAX: Everest


Africa: The Serengeti / Африка: Серенгети (1994)
описание
Africa: The Serengeti / Африка: Серенгети (1994)
downloads movie subtitles
7365
IMAX: Africa - The Serengeti


Tropical Rainforest / Тропичните дъждовни гори (1992)
описание
Tropical Rainforest / Тропичните дъждовни гори (1992)
downloads movie subtitles
4209
IMAX: Tropical Rainforest


Around the World in 80 Days with Michael Palin / Около света за 80 дни (1989)
описание
Around the World in 80 Days with Michael Palin / Около света за 80 дни (1989)
downloads movie subtitles
2239
1284
1068
0964
1029
0945
0904
0493
Part I - The challenge
Part II - Arabian frights
Part III - Ancient mariners
Part IV - A close shave
Part V - Oriental express
Part VI - Far east and farther east
Part VII - Dateline to deadline
Interview


Return to Everest / Завръщане на Еверест (1984)
описание
Return to Everest / Завръщане на Еверест (1984)
downloads movie subtitles
1534
Return to Everest     англ.субтитри     Tristicia


Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
описание
Full Circle with Michael Palin / Пълен кръг с Майкъл Палин (1997)
downloads movie subtitles
2154
1106
0983
0980
0898
0850
0855
0811
0782
0748
0440
0572
Част I
Част II
Част III
Част IV
Част V
Част VI
Част VII
Част VIII
Част IX
Част X
Интервю
Изрязани сцени


Sahara with Michael Palin / Сахара с Майкъл Палин (2002)
описание
Sahara with Michael Palin / Сахара с Майкъл Палин (2002)
downloads movie subtitles
1414
0953
0908
0814
0455
Episode 01 - A Line in the Sand
Episode 02 - Destination Timbuktu
Episode 03 - Absolute Desert
Episode 04 - Dire Straits
Interview


Wild India: Land of the Tiger / Дивата Индия: Владенията на тигрите (1997)
описание
Wild India: Land of the Tiger / Дивата Индия: Владенията на тигрите (1997)
downloads movie subtitles
1155
0585
0483
0436
0362
0373
Episode 01 - Land of the Tiger
Episode 02 - Land of the Tiger
Episode 03 - Land of the Tiger
Episode 04 - Land of the Tiger
Episode 05 - Land of the Tiger
Episode 06 - Land of the Tiger     англ. субтитри 1-6 еп.


Lost at Sea - The Search for Longitude / Изгубени в морето - Търсене на географската дължина (1998)
описание
Lost at Sea - The Search for Longitude / Изгубени в морето - Търсене на географската дължина (1998)
downloads movie subtitles
2074
Lost at Sea - The Search for Longitude     англ.текст


Mysteries of Modern Asia / Загадките на съвременна Азия (2003) Mysteries of Modern Asia / Загадките на съвременна Азия (2003)
downloads movie subtitles
2571
0812
0671
Mysteries of Modern Asia - Part 01
Mysteries of Modern Asia - Part 02
Mysteries of Modern Asia - Part 03


Chronos / Кронос (1985)
описание
Chronos / Кронос (1985)
downloads movie subtitles
3912
без говор


Egypt: Quest for Eternity (?) Egypt: Quest for Eternity (?)
downloads movie subtitles
4583
Egypt: Quest for Eternity


The Great Indian Railway The Great Indian Railway
downloads movie subtitles
1919
The Great Indian Railway


Bali: Masterpiece of The Gods / Бали: Шедьовърът на боговете Bali: Masterpiece of The Gods / Бали: Шедьовърът на боговете
downloads movie subtitles
2634
Bali: Masterpiece of The Gods


Jerusalem: Within These Walls Jerusalem: Within These Walls
downloads movie subtitles
1406
Jerusalem: Within These Walls


The Soul of Spain The Soul of Spain
downloads movie subtitles
2369
The Soul of Spain


Step Into Liquid (2003)
описание
Step Into Liquid (2003)
downloads movie subtitles
0670
0351
Step Into Liquid - Part 01
Step Into Liquid - Part 02     англ. субтитри общо за I и II част


90 Degrees South - With Scott to the Antarctic (?) 90 Degrees South - With Scott to the Antarctic (?)
downloads movie subtitles
0518
90 Degrees South - With Scott to the Antarctic


The Search for the Northwest Passage (?) The Search for the Northwest Passage (?)
downloads movie subtitles
0622
0354
The Search for the Northwest Passage - Part 01
The Search for the Northwest Passage - Part 02

1 следваща страница 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13