:::::КОНФЛИКТИ:::::                


The Crusades / Кръстоносните походи (2012)
описание
The Crusades / Кръстоносните походи (2012)
downloads movie subtitles
2285
1671
1491
Episode 01 - Holy War
Episode 02 - The Clash of Titans
Episode 03 - Victory and Defeat


Standing army / Тайната армия на САЩ (2010)
описание
Standing army / Тайната армия на САЩ (2010)
downloads movie subtitles
1672
Standing army


Apocalypse: The Second World War / Апокалипсис: Втората световна война (2009)
описание
Apocalypse: The Second World War / Апокалипсис: Втората световна война (2009)
downloads movie subtitles
1245
0991
0957
0957
0829
0769
Episode 01 - Aggression (1933–1939)
Episode 02 - Crushing Defeat (1939–1940)
Episode 03 - Shock (1940–1941)
Episode 04 - World Ablaze (1941–1942)
Episode 05 - The Great Landings (1942–1943)
Episode 06 - Inferno (1944–1945)


Вторая ударная. Преданная армия Власова / Втора ударна. Преданата армия на Власов (2011)
описание
Вторая ударная. Преданная армия Власова / Втора ударна. Преданата армия на Власов (2011)
downloads movie subtitles
0554
Вторая ударная. Преданная армия Власова


There`s no tomorrow / Няма "Утре" (2012)
описание
There`s no tomorrow / Няма "Утре" (2012)
downloads movie subtitles
7285
There`s no tomorrow


Курская дуга / Курската дъга (2003)
описание
Курская дуга / Курската дъга (2003)
downloads movie subtitles
0740
0618
Част 1
Част 2


Империя добра / Империята на доброто (2007)
описание
Империя добра / Империята на доброто (2007)
downloads movie subtitles
2488
Империя добра


La fin de la pauvretè? / Краят на бедността? (2008)
описание
La fin de la pauvretè? / Краят на бедността? (2008)
downloads movie subtitles
0923
La fin de la pauvretè?


Catastroika / Катастройка (2012)
описание
Catastroika / Катастройка (2012)
downloads movie subtitles
5197
Catastroika


The Story of Ireland / Историята на Ирландия (2011)
описание
The Story of Ireland / Историята на Ирландия (2011)
downloads movie subtitles
0475
0231
0180
0158
0160
Episode 01 - Age of Invasions
Episode 02 - Age of Conquest
Episode 03 - Age of Revolution     англ. субтитри
Episode 04 - Age of Union     англ. субтитри
Episode 05 - Age of Nations     англ. субтитри


The Weight of Chains / Тежестта на оковите (2010)
описание
The Weight of Chains / Тежестта на оковите (2010)
downloads movie subtitles
2634
The Weight of Chains


Kosovo: Can You Imagine? / Косово: Нима е възможно това? (2009)
описание
Kosovo: Can You Imagine? / Косово: Нима е възможно това? (2009)
downloads movie subtitles
0545
Kosovo: Can You Imagine?


Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
описание
Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
downloads movie subtitles
2818
1215
1990
1692
1904
Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05


Countdown To Zero / Обратно броене (2010)
описание
Countdown To Zero / Обратно броене (2010)
downloads movie subtitles
1171
Countdown To Zero


ГРУ - Тайны военной разведки / ГРУ - Тайните на военното разузнаване (2011)
описание
ГРУ - Тайны военной разведки / ГРУ - Тайните на военното разузнаване (2011)
downloads movie subtitles
1049
0541
0456
0390
0380
0370
0366
0353
0352
0348
Епизод 01 - Альта
Епизод 02 - Красная Капелла
Епизод 03 - Те самые Мгновения
Епизод 04 - Бомба для Папочки
Епизод 05 - Коминтерн против Фюрера
Епизод 06 - Бомба от ГРУ
Епизод 07 - Загадка Ресслера
Епизод 08 - Крот в ГРУ
Епизод 09 - Наш человек в Кейптауне
Епизод 10 - В шаге от апокалипсиса


Japan's War in Colour / Японската война в цвят (2005) Japan's War in Colour / Японската война в цвят (2005)
downloads movie subtitles
0673
Japan's War in Colour


Once Brothers / Някога братя (2010)
описание
Once Brothers / Някога братя (2010)
downloads movie subtitles
0367
Once Brothers


The War That Made America / Войната, създала Америка (2006)
описание
The War That Made America / Войната, създала Америка (2006)
downloads movie subtitles
0717
0379
0305
0295
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4


Witness to Auschwitz / Свидетел на Аушвиц (2012)
описание
Witness to Auschwitz / Свидетел на Аушвиц (2012)
downloads movie subtitles
0674
Witness to Auschwitz


Resonance - Beings of Frequency / Резонанс (2012)
описание
Resonance - Beings of Frequency / Резонанс (2012)
downloads movie subtitles
1367
Resonance - Beings of Frequency

1 2 3 4 5 6 7 8 9 предишна страница 10 следваща страница 11 12 13 14 15