:::::ЧОВЕК:::::                


Neanderthal's World / Неандерталски свят
описание
Neanderthal's World / Неандерталски свят
downloads movie subtitles
1057
0762
Филмът е озвучен на български език
Филмът е озвучен на български език


The Man Who Made Up His Mind The Man Who Made Up His Mind
downloads movie subtitles
0411
HORIZON: The Man Who Made Up His Mind


The Future of Food / Бъдещето на храната (2004)
описание
The Future of Food / Бъдещето на храната (2004)
downloads movie subtitles
3309
The Future of Food


BBC Horizon - Battle of the Brains / Битка на умовете
описание
BBC Horizon - Battle of the Brains / Битка на умовете
downloads movie subtitles
0427
BBC Horizon - Battle of the Brains


Secret Knowledge / Тайно познание
описание
Secret Knowledge / Тайно познание
downloads movie subtitles
0495
0286
Secret Knowledge - Part 01
Secret Knowledge - Part 02


Could Fish Make My Child Smart? / Може ли детето ми да поумнее от риба? Could Fish Make My Child Smart? / Може ли детето ми да поумнее от риба?
downloads movie subtitles
0297
Could Fish Make My Child Smart?


Sweet Misery - A Poisoned World Sweet Misery - A Poisoned World
downloads movie subtitles
0314
Sweet Misery - A Poisoned World     сръбски и испански субтитри


Fat - What no One is Telling You / Мазнините - Това, което никой не ви казва Fat - What no One is Telling You / Мазнините - Това, което никой не ви казва
downloads movie subtitles
0846
Fat - What no One is Telling You


Making Millions - The Easy Way / Как да направим лесно милиони Making Millions - The Easy Way / Как да направим лесно милиони
downloads movie subtitles
1582
Making Millions - The Easy Way     англ.текст


Who's Afraid of Designer Babies? / Кой се бои от бебета по поръчка? Who's Afraid of Designer Babies? / Кой се бои от бебета по поръчка?
downloads movie subtitles
0345
Who's Afraid of Designer Babies?     англ. текст


How to Commit the Perfect Murder How to Commit the Perfect Murder
downloads movie subtitles
0280
How to Commit the Perfect Murder


The Genius Sperm Bank The Genius Sperm Bank
downloads movie subtitles
0236
The Genius Sperm Bank


Seeing through Mathematics / Да прозреш през математиката Seeing through Mathematics / Да прозреш през математиката
downloads movie subtitles
0905
Seeing through Mathematics


Extraordinary People - The Boy with the Incredible Brain / Момчето с изключителния мозък Extraordinary People - The Boy with the Incredible Brain / Момчето с изключителния мозък
downloads movie subtitles
0578
Extraordinary People - The Boy with the Incredible Brain


Secrets of the Sexes / Тайните на половете (2005)
описание
Secrets of the Sexes / Тайните на половете (2005)
downloads movie subtitles
4210
3184
3296
Еpisode 01 - Brainsex
Еpisode 02 - Attraction
Еpisode 03 - Love


PBS - Merchants of Cool (2001)
описание
PBS - Merchants of Cool (2001)
downloads movie subtitles
0198
Merchants of Cool     полски субтитри


The Shock of the New / Шокът на новото The Shock of the New / Шокът на новото
downloads movie subtitles
0513
0203
0211
0203
0170
0163
0206
0190
Episode 01 - The Mechanical Paradise
Episode 02 - The Powers that Be
Episode 03 - The Landscape of Pleasure
Episode 04 - Trouble in Utopia
Episode 05 - The Threshold of Liberty
Episode 06 - The View From the Edge
Episode 07 - Culture as Nature
Episode 08 - The Future That Was


Born into brothels / Родени в бордеите (2004)
описание
Born into brothels / Родени в бордеите (2004)
downloads movie subtitles
1782
Born into Brothels


Worlds Most Dangerous Drug
описание
Worlds Most Dangerous Drug
downloads movie subtitles
1535
Worlds Most Dangerous Drug


Independent Lens - China Blue / Китай в синьо
описание
Independent Lens - China Blue / Китай в синьо
downloads movie subtitles
0446
Independent Lens - China Blue

1 2 3 4 5 6 7 8 9 предишна страница 10 следваща страница 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33