:::::ЧОВЕК:::::                


Neanderthal's World / Неандерталски свят
описание
Neanderthal's World / Неандерталски свят
downloads movie subtitles
1057
0762
Филмът е озвучен на български език
Филмът е озвучен на български език


The Man Who Made Up His Mind The Man Who Made Up His Mind
downloads movie subtitles
0410
HORIZON: The Man Who Made Up His Mind


The Future of Food / Бъдещето на храната (2004)
описание
The Future of Food / Бъдещето на храната (2004)
downloads movie subtitles
3139
The Future of Food


BBC Horizon - Battle of the Brains / Битка на умовете
описание
BBC Horizon - Battle of the Brains / Битка на умовете
downloads movie subtitles
0421
BBC Horizon - Battle of the Brains


Secret Knowledge / Тайно познание
описание
Secret Knowledge / Тайно познание
downloads movie subtitles
0492
0285
Secret Knowledge - Part 01
Secret Knowledge - Part 02


Could Fish Make My Child Smart? / Може ли детето ми да поумнее от риба? Could Fish Make My Child Smart? / Може ли детето ми да поумнее от риба?
downloads movie subtitles
0296
Could Fish Make My Child Smart?


Sweet Misery - A Poisoned World Sweet Misery - A Poisoned World
downloads movie subtitles
0313
Sweet Misery - A Poisoned World     сръбски и испански субтитри


Fat - What no One is Telling You / Мазнините - Това, което никой не ви казва Fat - What no One is Telling You / Мазнините - Това, което никой не ви казва
downloads movie subtitles
0846
Fat - What no One is Telling You


Making Millions - The Easy Way / Как да направим лесно милиони Making Millions - The Easy Way / Как да направим лесно милиони
downloads movie subtitles
1581
Making Millions - The Easy Way     англ.текст


Who's Afraid of Designer Babies? / Кой се бои от бебета по поръчка? Who's Afraid of Designer Babies? / Кой се бои от бебета по поръчка?
downloads movie subtitles
0345
Who's Afraid of Designer Babies?     англ. текст


How to Commit the Perfect Murder How to Commit the Perfect Murder
downloads movie subtitles
0279
How to Commit the Perfect Murder


The Genius Sperm Bank The Genius Sperm Bank
downloads movie subtitles
0236
The Genius Sperm Bank


Seeing through Mathematics / Да прозреш през математиката Seeing through Mathematics / Да прозреш през математиката
downloads movie subtitles
0903
Seeing through Mathematics


Extraordinary People - The Boy with the Incredible Brain / Момчето с изключителния мозък Extraordinary People - The Boy with the Incredible Brain / Момчето с изключителния мозък
downloads movie subtitles
0577
Extraordinary People - The Boy with the Incredible Brain


Secrets of the Sexes / Тайните на половете (2005)
описание
Secrets of the Sexes / Тайните на половете (2005)
downloads movie subtitles
4203
3179
3291
Еpisode 01 - Brainsex
Еpisode 02 - Attraction
Еpisode 03 - Love


PBS - Merchants of Cool (2001)
описание
PBS - Merchants of Cool (2001)
downloads movie subtitles
0197
Merchants of Cool     полски субтитри


The Shock of the New / Шокът на новото The Shock of the New / Шокът на новото
downloads movie subtitles
0511
0203
0211
0203
0170
0163
0206
0190
Episode 01 - The Mechanical Paradise
Episode 02 - The Powers that Be
Episode 03 - The Landscape of Pleasure
Episode 04 - Trouble in Utopia
Episode 05 - The Threshold of Liberty
Episode 06 - The View From the Edge
Episode 07 - Culture as Nature
Episode 08 - The Future That Was


Born into brothels / Родени в бордеите (2004)
описание
Born into brothels / Родени в бордеите (2004)
downloads movie subtitles
1700
Born into Brothels


Worlds Most Dangerous Drug
описание
Worlds Most Dangerous Drug
downloads movie subtitles
1533
Worlds Most Dangerous Drug


Independent Lens - China Blue / Китай в синьо
описание
Independent Lens - China Blue / Китай в синьо
downloads movie subtitles
0445
Independent Lens - China Blue

1 2 3 4 5 6 7 8 9 предишна страница 10 следваща страница 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33