:::::ЗАГАДКИ:::::                


Cracking the Maya Code / Дешифрирането на писмото на маите (2008)
описание
Cracking the Maya Code / Дешифрирането на писмото на маите (2008)
downloads movie subtitles
1120
Cracking the Maya Code     китайски + английски субтитри


El Ojo de Horus - La Escuela de Misterios / Окото на Хорус - Училището за мистерии (2000)
описание
El Ojo de Horus - La Escuela de Misterios / Окото на Хорус - Училището за мистерии (2000)
downloads movie subtitles
3204
1666
1405
0433
0306
0259
0265
0235
0246
0281
Episode 01 - La Escuela de Misterios
Episode 02 - Osiris, Señor de la Reencarnación
Episode 03 - La Esfinge, Guardian del Horizonte
Episode 04 - La Flor de la Vida     Надежда Иванова
Episode 05 - Saqqara, el Complejo de Cristal
Episode 06 - Saqqara, La Máquina Cuántica
Episode 07 - Dendera, el Amanecer de la Astronomía
Episode 08 - Edfu, el Camino de la Comprensión
Episode 09 - Komombo, el Portal de la Libertad
Episode 10 - El Principio Femenino


Nazi Mystery: Twins from Brazil / Нацистка загадка: Бразилските близнаци (2009)
описание
Nazi Mystery: Twins from Brazil / Нацистка загадка: Бразилските близнаци (2009)
downloads movie subtitles
0995
Nazi Mystery: Twins from Brazil


David Wilcock - The 2012 Enigma / Дейвид Уилкок - Загадката 2012 (2008)
описание
David Wilcock - The 2012 Enigma / Дейвид Уилкок - Загадката 2012 (2008)
downloads movie subtitles
7038
The 2012 Enigma


The Great Year / Великият цикъл (2004)
описание
The Great Year / Великият цикъл (2004)
downloads movie subtitles
1561
The Great Year


Beyond Zero Point : Journey to compassion with Gregg Braden / Отвъд предела на нулевата точка: Пътуване към състраданието с Грег Брейдън (2008)
описание
Beyond Zero Point : Journey to compassion with Gregg Braden / Отвъд предела на нулевата точка: Пътуване към състраданието с Грег Брейдън (2008)
downloads movie subtitles
2723
Beyond Zero Point : Journey to compassion


Is Everything We Know About The Universe Wrong? / Погрешно ли е всичко, което знаем за вселената? (2010)
описание
Is Everything We Know About The Universe Wrong? / Погрешно ли е всичко, което знаем за вселената? (2010)
downloads movie subtitles
4985
Horizon: Is Everything We Know About The Universe Wrong?


Hitlers Museum - The Secret History of Art Theft During WW2 / Музеят на Хитлер - Тайната история на кражбите на картини през ВСВ (2008)
описание
Hitlers Museum - The Secret History of Art Theft During WW2 / Музеят на Хитлер - Тайната история на кражбите на картини през ВСВ (2008)
downloads movie subtitles
0493
0277
Part 1
Part 2


Serious for UFO / Сериозно за НЛО (2009)
описание
Serious for UFO / Сериозно за НЛО (2009)
downloads movie subtitles
10224
Филмът е на български език


2012 - Return to Camelot / 2012 - Завръщане в Камелот (2009)
описание
2012 - Return to Camelot / 2012 - Завръщане в Камелот (2009)
downloads movie subtitles
3623
2012 - Return to Camelot


The Great Global Warming Swindle / Измамата с глобалното затопляне (2007)
описание
The Great Global Warming Swindle / Измамата с глобалното затопляне (2007)
downloads movie subtitles
2128
The Great Global Warming Swindle


The Scottish Key (2010)
описание
The Scottish Key (2010)
downloads movie subtitles
0677
Филмът е озвучен на руски език


Бизнес-2012. Ошибка майя (2010)
описание
Бизнес-2012. Ошибка майя (2010)
downloads movie subtitles
1063
Филмът е на руски език


Тайные Знаки - Апокалипсис / Тайни знаци - Апокалипсис (2009/2010)
описание
Тайные Знаки - Апокалипсис / Тайни знаци - Апокалипсис (2009/2010)
downloads movie subtitles
1829
0999
0679
0307
0316
0415
0676
0321
0405
0303
0284
0427
Переворот земли
Генная модификация
Глобальное потепление
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език


What Is Reality? / Какво е реалността? (2011)
описание
What Is Reality? / Какво е реалността? (2011)
downloads movie subtitles
7530
BBC Horizon - What Is Reality?


Смерти нет: Тайны академика Бехтерева / Безсмъртието: Тайната на академик Бехтерев (2008)
описание
Смерти нет: Тайны академика Бехтерева / Безсмъртието: Тайната на академик Бехтерев (2008)
downloads movie subtitles
3764
Безсмъртието: Тайната на академик Бехтерев


The Eye of the Storm: The Inventions of Nikola Tesla / Окото на бурята: Изобретенията на Никола Тесла (1982)
описание
The Eye of the Storm: The Inventions of Nikola Tesla / Окото на бурята: Изобретенията на Никола Тесла (1982)
downloads movie subtitles
3098
The Eye of the Storm: The Inventions of Nikola Tesla


Zeitgeist III - Moving Forward - 2011
описание
Zeitgeist III - Moving Forward - 2011
downloads movie subtitles
5686
Zeitgeist III - Moving Forward - 2011


Ванга. Мир видимый и невидимый / Ванга. В света на видимото и невидимото (2011)
описание
Ванга. Мир видимый и невидимый / Ванга. В света на видимото и невидимото (2011)
downloads movie subtitles
3383
Ванга. Мир видимый и невидимый


David Icke - The Lion Sleeps No More  (2010)
описание
David Icke - The Lion Sleeps No More (2010)
downloads movie subtitles
0839
0651
0499
0457
0378
Part 1 - I Am Not David Icke
Part 2 - Moon Control
Part 3 - The Global Agenda
Part 4 - Truth Vibrations
Bonus - Still Crazy after All These Years

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 предишна страница 14 следваща страница 15 16 17 18 19 20 21