:::::ЗАГАДКИ:::::                


Cracking the Maya Code / Дешифрирането на писмото на маите (2008)
описание
Cracking the Maya Code / Дешифрирането на писмото на маите (2008)
downloads movie subtitles
1128
Cracking the Maya Code     китайски + английски субтитри


El Ojo de Horus - La Escuela de Misterios / Окото на Хорус - Училището за мистерии (2000)
описание
El Ojo de Horus - La Escuela de Misterios / Окото на Хорус - Училището за мистерии (2000)
downloads movie subtitles
3287
1702
1433
0467
0318
0267
0272
0243
0255
0292
Episode 01 - La Escuela de Misterios
Episode 02 - Osiris, Señor de la Reencarnación
Episode 03 - La Esfinge, Guardian del Horizonte
Episode 04 - La Flor de la Vida
Episode 05 - Saqqara, el Complejo de Cristal
Episode 06 - Saqqara, La Máquina Cuántica
Episode 07 - Dendera, el Amanecer de la Astronomía
Episode 08 - Edfu, el Camino de la Comprensión
Episode 09 - Komombo, el Portal de la Libertad
Episode 10 - El Principio Femenino


Nazi Mystery: Twins from Brazil / Нацистка загадка: Бразилските близнаци (2009)
описание
Nazi Mystery: Twins from Brazil / Нацистка загадка: Бразилските близнаци (2009)
downloads movie subtitles
1004
Nazi Mystery: Twins from Brazil


David Wilcock - The 2012 Enigma / Дейвид Уилкок - Загадката 2012 (2008)
описание
David Wilcock - The 2012 Enigma / Дейвид Уилкок - Загадката 2012 (2008)
downloads movie subtitles
7065
The 2012 Enigma


The Great Year / Великият цикъл (2004)
описание
The Great Year / Великият цикъл (2004)
downloads movie subtitles
1582
The Great Year


Beyond Zero Point : Journey to compassion with Gregg Braden / Отвъд предела на нулевата точка: Пътуване към състраданието с Грег Брейдън (2008)
описание
Beyond Zero Point : Journey to compassion with Gregg Braden / Отвъд предела на нулевата точка: Пътуване към състраданието с Грег Брейдън (2008)
downloads movie subtitles
2749
Beyond Zero Point : Journey to compassion


Is Everything We Know About The Universe Wrong? / Погрешно ли е всичко, което знаем за вселената? (2010)
описание
Is Everything We Know About The Universe Wrong? / Погрешно ли е всичко, което знаем за вселената? (2010)
downloads movie subtitles
5003
Horizon: Is Everything We Know About The Universe Wrong?


Hitlers Museum - The Secret History of Art Theft During WW2 / Музеят на Хитлер - Тайната история на кражбите на картини през ВСВ (2008)
описание
Hitlers Museum - The Secret History of Art Theft During WW2 / Музеят на Хитлер - Тайната история на кражбите на картини през ВСВ (2008)
downloads movie subtitles
0505
0287
Part 1
Part 2


Serious for UFO / Сериозно за НЛО (2009)
описание
Serious for UFO / Сериозно за НЛО (2009)
downloads movie subtitles
10299
Филмът е на български език


2012 - Return to Camelot / 2012 - Завръщане в Камелот (2009)
описание
2012 - Return to Camelot / 2012 - Завръщане в Камелот (2009)
downloads movie subtitles
3648
2012 - Return to Camelot


The Great Global Warming Swindle / Измамата с глобалното затопляне (2007)
описание
The Great Global Warming Swindle / Измамата с глобалното затопляне (2007)
downloads movie subtitles
2156
The Great Global Warming Swindle


The Scottish Key (2010)
описание
The Scottish Key (2010)
downloads movie subtitles
0685
Филмът е озвучен на руски език


Бизнес-2012. Ошибка майя (2010)
описание
Бизнес-2012. Ошибка майя (2010)
downloads movie subtitles
1069
Филмът е на руски език


Тайные Знаки - Апокалипсис / Тайни знаци - Апокалипсис (2009/2010)
описание
Тайные Знаки - Апокалипсис / Тайни знаци - Апокалипсис (2009/2010)
downloads movie subtitles
1861
1012
0689
0313
0321
0420
0681
0325
0409
0308
0288
0433
Переворот земли
Генная модификация
Глобальное потепление
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език


What Is Reality? / Какво е реалността? (2011)
описание
What Is Reality? / Какво е реалността? (2011)
downloads movie subtitles
7555
BBC Horizon - What Is Reality?


Смерти нет: Тайны академика Бехтерева / Безсмъртието: Тайната на академик Бехтерев (2008)
описание
Смерти нет: Тайны академика Бехтерева / Безсмъртието: Тайната на академик Бехтерев (2008)
downloads movie subtitles
3792
Безсмъртието: Тайната на академик Бехтерев


The Eye of the Storm: The Inventions of Nikola Tesla / Окото на бурята: Изобретенията на Никола Тесла (1982)
описание
The Eye of the Storm: The Inventions of Nikola Tesla / Окото на бурята: Изобретенията на Никола Тесла (1982)
downloads movie subtitles
3133
The Eye of the Storm: The Inventions of Nikola Tesla


Zeitgeist III - Moving Forward - 2011
описание
Zeitgeist III - Moving Forward - 2011
downloads movie subtitles
6265
Zeitgeist III - Moving Forward - 2011


Ванга. Мир видимый и невидимый / Ванга. В света на видимото и невидимото (2011)
описание
Ванга. Мир видимый и невидимый / Ванга. В света на видимото и невидимото (2011)
downloads movie subtitles
3409
Ванга. Мир видимый и невидимый


David Icke - The Lion Sleeps No More  (2010)
описание
David Icke - The Lion Sleeps No More (2010)
downloads movie subtitles
0843
0655
0502
0460
0382
Part 1 - I Am Not David Icke
Part 2 - Moon Control
Part 3 - The Global Agenda
Part 4 - Truth Vibrations
Bonus - Still Crazy after All These Years

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 предишна страница 14 следваща страница 15 16 17 18 19 20 21