:::::ЦИВИЛИЗАЦИИ:::::                


Gladiators Back from the Dead / Гладиатори: завръщане от мъртвите (2010)
описание
Gladiators Back from the Dead / Гладиатори: завръщане от мъртвите (2010)
downloads movie subtitles
0735
NG: Gladiators Back from the Dead


From the Heart of the World: The Elder Brothers` Warning / Послание от сърцето на света: Предупреждението на Старите братя (1992)
описание
From the Heart of the World: The Elder Brothers` Warning / Послание от сърцето на света: Предупреждението на Старите братя (1992)
downloads movie subtitles
0786
From the Heart of the World: The Elder Brothers` Warning


The Last Stand Of The 300/Последният сблъсък на 300-те
описание
The Last Stand Of The 300/Последният сблъсък на 300-те
downloads movie subtitles
1585
The Last Stand of the 300


The Lost Cave Temples / Изгубените скални храмове (2009)
описание
The Lost Cave Temples / Изгубените скални храмове (2009)
downloads movie subtitles
0524
The Lost Cave Temples


PBS Nova - Building The Great Cathedrals / Построяването на големите катедрали (2010)
описание
PBS Nova - Building The Great Cathedrals / Построяването на големите катедрали (2010)
downloads movie subtitles
1130
Building The Great Cathedrals


The Adventure of English / Биография на английския език (2003)
описание
The Adventure of English / Биография на английския език (2003)
downloads movie subtitles
0571
0343
0291
0257
0254
0282
0220
0211
Episode 01- Birth of a Language
Episode 02 - English Goes Underground
Episode 03 - The Battle for the Language of the Bible
Episode 04 - This Earth, This Realm, This England
Episode 05 - English in America
Episode 06 - Speaking Proper
Episode 07 - The Language of Empire
Episode 08 - Many Tongues Called English


Mysteries of Asia / Загадките на Азия (2001)
описание
Mysteries of Asia / Загадките на Азия (2001)
downloads movie subtitles
1534
0325
0418
Episode 01 - Jewels in the Jungle
Episode 02 - Secrets of the Great Wall     англ. субтитри
Episode 03 - The Lost Temples of India     англ. субтитри


Secrets of Shangri-La: Quest for Sacred Caves / Загадката на Шангри-Ла: В търсене на свещените пещери (2009)
описание
Secrets of Shangri-La: Quest for Sacred Caves / Загадката на Шангри-Ла: В търсене на свещените пещери (2009)
downloads movie subtitles
0559
Secrets of Shangri-La: Quest for Sacred Caves


BBC - Ceramics: A Fragile History (2011)
описание
BBC - Ceramics: A Fragile History (2011)
downloads movie subtitles
0258
0162
0149
Episode 01 - The Story of Clay     англ. субтитри
Episode 02 - The Age of Wedgwood     англ. субтитри
Episode 03 - The Art of the Potter     англ. субтитри


Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
описание
Ancient Aliens - Season 3 / Извънземни в древността - Сезон 3 (2011)
downloads movie subtitles
2601
1933
1752
1601
1605
1793
1495
2162
1488
1256
1008
0954
1756
1097
1323
1268
Episode 01 - Aliens and the Old West
Episode 02 - Aliens and Monsters
Episode 03 - Aliens and Sacred Places
Episode 04 - Aliens and Temples of Gold
Episode 05 - Aliens and Mysterious Rituals
Episode 06 - Aliens and Ancient Engineers
Episode 07 - Aliens, Plagues and Epidemics
Episode 08 - Aliens and Lost Worlds
Episode 09 - Aliens and Deadly Weapons
Episode 10 - Aliens and Evil Places
Episode 11 - Aliens and the Founding Fathers
Episode 12 - Aliens and Deadly Cults
Episode 13 - Aliens and the Secret Code
Episode 14 - Aliens and the Undead
Episode 15 - Aliens, Gods and Heroes
Episode 16 - Aliens and the Creation of Man


Mt. Huangshan / Хуаншан, Жълтата планина (2008)
описание
Mt. Huangshan / Хуаншан, Жълтата планина (2008)
downloads movie subtitles
0519
Mt. Huangshan


The Lost Gods / Изгубените богове  (2005)
описание
The Lost Gods / Изгубените богове (2005)
downloads movie subtitles
0448
0274
0224
0234
0180
0247
Episode 01 - The Egyptians
Episode 02 - The Greeks
Episode 03 - The Romans
Episode 04 - The Maya
Episode 05 - The Inca
Episode 06 - The Celts


The Mysterious Origins Of Man / Тайнственият произход на човека (1996)
описание
The Mysterious Origins Of Man / Тайнственият произход на човека (1996)
downloads movie subtitles
0928
0328
0376
0229
0277
0221
The Mysterious Origins Of Man
Extra: Graham Hancock and Robert Bauval
The Mysterious Origins of Man Part 2 - Companion Tape
Extra: Mihael Cremo and Dr. Richard Thompson
Jurassic Art
Extra: David Childres and Richard Milton


Engineering an Empire (2006-2007)
описание
Engineering an Empire (2006-2007)
downloads movie subtitles
0684
0386
0309
0329
0286
0298
0379
0277
0379
0302
0227
0388
0472
Episode 01 - Egypt
Episode 02 - Greece
Episode 03 - Greece: Age of Alexander
Episode 04 - The Aztecs
Episode 05 - Carthage
Episode 06 - The Maya: Death Empire
Episode 07 - Russia
Episode 08 - Britain: Blood and Steel
Episode 09 - The Persians
Episode 10 - China
Episode 11 - Napoleon: Steel Monster
Episode 12 - The Byzantines
Episode 13 - Da Vinci's World


Italian Renaissance Painting: 1450-1530 / Италианска ренесансова живопис: 1450-1530 (2006)
описание
Italian Renaissance Painting: 1450-1530 / Италианска ренесансова живопис: 1450-1530 (2006)
downloads movie subtitles
0416
Italian Renaissance Painting: 1450-1530     англ. субтитри


Early Renaissance Painting: 1250-1450 / Ранна ренесансова живопис: 1250-1450 (2005)
описание
Early Renaissance Painting: 1250-1450 / Ранна ренесансова живопис: 1250-1450 (2005)
downloads movie subtitles
0321
Early Renaissance Painting: 1250-1450     англ. субтитри


Northern Renaissance / Ренесансът на Севера (2005)
описание
Northern Renaissance / Ренесансът на Севера (2005)
downloads movie subtitles
0324
0233
0307
Episode 01 - The Supreme Art
Episode 02 - The Birth of the Artist
Episode 03 - Image Wars


The Crusades / Кръстоносните походи (2012)
описание
The Crusades / Кръстоносните походи (2012)
downloads movie subtitles
2245
1636
1464
Episode 01 - Holy War
Episode 02 - The Clash of Titans
Episode 03 - Victory and Defeat


Extreme Human Antiquity - Michael Cremo (2009) Extreme Human Antiquity - Michael Cremo (2009)
downloads movie subtitles
0321
Extreme Human Antiquity


How Earth Made Us / Как Земята ни създаде (2010)
описание
How Earth Made Us / Как Земята ни създаде (2010)
downloads movie subtitles
1113
0824
0652
0635
0646
Episode 01 - Deep Earth
Episode 02 - Water
Episode 03 - Wind
Episode 04 - Fire
Episode 05 - Human Planet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 предишна страница 16 следваща страница 17 18 19 20