:::::ЧОВЕК:::::                


BBC Horizon: How Mad Are You? / Колко луд си ти? (2008)
описание
BBC Horizon: How Mad Are You? / Колко луд си ти? (2008)
downloads movie subtitles
0584
0305
Episode 01
Episode 02


Why Do Viruses Kill ? / Защо вирусите убиват? (2010)
описание
Why Do Viruses Kill ? / Защо вирусите убиват? (2010)
downloads movie subtitles
0620
BBC Horizon - Why Do Viruses Kill ?     английски субтитри


BBC - Ray Mears: Northern Wilderness / Рей Миърс: Северна пустош (2009)
описание
BBC - Ray Mears: Northern Wilderness / Рей Миърс: Северна пустош (2009)
downloads movie subtitles
0406
0233
0203
0204
0184
0174
Episode 01 - The Forgotten Forest     англ. субтитри
Episode 02 - The Company that Built a Country     англ. субтитри
Episode 03 - The Unknown Pioneer     англ. субтитри
Episode 04 - In Arctic Footsteps     англ. субтитри
Episode 05 - The Star Gazer     англ. субтитри
Episode 06 - Journey s End     англ. субтитри


Shots in the Dark: Silence on vaccine / Ваксинации на сляпо (2009)
описание
Shots in the Dark: Silence on vaccine / Ваксинации на сляпо (2009)
downloads movie subtitles
2190
Shots in the Dark: Silence on vaccine


Art of the Heist I / Изкуството на кражбата I (2007)
описание
Art of the Heist I / Изкуството на кражбата I (2007)
downloads movie subtitles
0375
0228
0170
0163
0155
0148
Part 1 - The Big Sting
Part 2 - The Worlds Biggest Heist
Part 3 - The Forger and the Conman
Part 4 - The Search for The Scream
Part 5 - Chasing Cezanne
Part 6 - Den of Antiquities


Art of the Heist II / Изкуството на кражбата II (2007)
описание
Art of the Heist II / Изкуството на кражбата II (2007)
downloads movie subtitles
0239
0147
0127
0175
0159
0113
0110
0138
Part 1 - Lady In Gold
Part 2 - The Pharaohs Head
Part 3 - Miami Sting
Part 4 - The man who stole the Mona Lisa
Part 5 - The Russian Conspiracy
Part 6 - On the trail of the Moche Gold
Part 7 - The Disappeared
Part 8 - The Thieving Don Juan


Secrets of Body Language / Тайните на езика на тялото (2008)
описание
Secrets of Body Language / Тайните на езика на тялото (2008)
downloads movie subtitles
1986
History Channel – Secrets of Body Language


Consuming Kids: The Commercialization of Childhood / Деца консуматори: Комерсиализацията на детството (2008)
описание
Consuming Kids: The Commercialization of Childhood / Деца консуматори: Комерсиализацията на детството (2008)
downloads movie subtitles
3229
Consuming Kids: The Commercialization of Childhood


Doing Time, Doing Vipassana / Випасана в затвора (1997)
описание
Doing Time, Doing Vipassana / Випасана в затвора (1997)
downloads movie subtitles
2233
Doing Time, Doing Vipassana


Yoga Unveiled / Какво е йога (2004)
описание
Yoga Unveiled / Какво е йога (2004)
downloads movie subtitles
2616
Yoga Unveiled


Moment of Death / Моментът на смъртта (2010)
описание
Moment of Death / Моментът на смъртта (2010)
downloads movie subtitles
0620
National Geographic: Moment of Death


Lightning Chasers / Ловци на мълнии (2010)
описание
Lightning Chasers / Ловци на мълнии (2010)
downloads movie subtitles
0271
National Geographic: Lightning Chasers


2012 - Return to Camelot / 2012 - Завръщане в Камелот (2009)
описание
2012 - Return to Camelot / 2012 - Завръщане в Камелот (2009)
downloads movie subtitles
3623
2012 - Return to Camelot


Total Denial / Пълно отричане (2006)
описание
Total Denial / Пълно отричане (2006)
downloads movie subtitles
0208
Total Denial


The Yes Men (2003)
описание
The Yes Men (2003)
downloads movie subtitles
1611
The Yes Men


BBC - Ray Mears Goes Walkabout / Рей Миърс тръгва на път (2008)
описание
BBC - Ray Mears Goes Walkabout / Рей Миърс тръгва на път (2008)
downloads movie subtitles
0409
0303
0261
0255
Episode 01 - The Desert
Episode 02 - The Bushtucker Man
Episode 03 - Torres Strait
Episode 04 - Rock Art


The Yes Men Fix the World / Йес мен поправят света (2009)
описание
The Yes Men Fix the World / Йес мен поправят света (2009)
downloads movie subtitles
1546
The Yes Men Fix the World


BBC - Ray Mears: Real Heroes of Telemark / Рей Миърс: Истинските герои на телемарк (2003)
описание
BBC - Ray Mears: Real Heroes of Telemark / Рей Миърс: Истинските герои на телемарк (2003)
downloads movie subtitles
0235
0147
0139
Episode 01
Episode 02
Episode 03


The Age of Stupid / Ерата на глупостта (2009)
описание
The Age of Stupid / Ерата на глупостта (2009)
downloads movie subtitles
3574
The Age of Stupid


ГМО (2009)
описание
ГМО (2009)
downloads movie subtitles
0451
0275
на руски език
на руски език

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 предишна страница 17 следваща страница 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33