:::::ЦИВИЛИЗАЦИИ:::::                


Lost Worlds: The Story of Archaeology / Изгубени светове: История на археологията (2000)
описание
Lost Worlds: The Story of Archaeology / Изгубени светове: История на археологията (2000)
downloads movie subtitles
0267
0173
0147
0122
0112
0115
Episode 01 - Stones and Bones
Episode 02 - Treasure Seekers
Episode 03 - Digging by the Book
Episode 04 - Looking for One Beginning
Episode 05 - At the Service of the State
Episode 06 - The Future of the Past


Истината за Орфей (2008)
описание
Истината за Орфей (2008)
downloads movie subtitles
2809
филмът е на български език


NG: Ancient X Files - Series 1 / Древните досиета Х - Сезон 1 (2010)
описание
NG: Ancient X Files - Series 1 / Древните досиета Х - Сезон 1 (2010)
downloads movie subtitles
0248
0131
0164
Episode 01 - The Holy Grail The Minotaur
Episode 02 - The Blood of Christ the Phaistos
Episode 03 - Philosophers Stone the Lost Ark


NG: Ancient X Files - Series 2 / Древните досиета Х - Сезон 2 (2012)
описание
NG: Ancient X Files - Series 2 / Древните досиета Х - Сезон 2 (2012)
downloads movie subtitles
0356
0161
0202
0177
0111
0164
0171
0178
0121
0123
0119
0139
0158
Episode 01 - Mona Lisa Code
Episode 02 - Crown of Thorns
Episode 03 - Incas Decoded
Episode 04 - Sodom and Gomorrah
Episode 05 - Holy Shroud
Episode 06 - Vampire Killers
Episode 07 - Mayan Underworld
Episode 08 - The Great Flood
Episode 09 - Crucifixion Decoded
Episode 10 - The Mystery of Mary Magdelene
Episode 11 - Joan of Arc Conspiracy
Episode 12 - Sword in the Stone
Episode 13 - Death Cult Temple


Greece - Secrets of the Past / Гърция - Тайните на миналото (2006)
описание
Greece - Secrets of the Past / Гърция - Тайните на миналото (2006)
downloads movie subtitles
1048
IMAX: Greece - Secrets of the Past


BBC - Shakespeare in Italy / Шекспир в Италия (2012)
описание
BBC - Shakespeare in Italy / Шекспир в Италия (2012)
downloads movie subtitles
0226
0156
Episode 01 - Land of Love
Episode 02 - Land of Fortune


BBC - A History of Art in Three Colours / История на изкуството в три цвята (2012)
описание
BBC - A History of Art in Three Colours / История на изкуството в три цвята (2012)
downloads movie subtitles
0300
0205
0184
Episode 01 - Gold     англ. субтитри     Надежда Иванова
Episode 02 - Blue     англ. субтитри
Episode 03 - White     англ. субтитри


BBC - Masterpieces of the British Museum / Шедьоврите на Британския музей (2010)
описание
BBC - Masterpieces of the British Museum / Шедьоврите на Британския музей (2010)
downloads movie subtitles
0234
0174
0139
0128
0134
0159
Episode 01 - The Sutton Hoo Helmet
Episode 02 - The Assyrian Lion Hunt Reliefs
Episode 03 - The Lewis Chessmen
Episode 04 - Head of an Ife King from Nigeria
Episode 05 - The Durer Rhinoceros
Episode 06 - The Aztec Double Headed Serpent


BBC - In the Footsteps of St Paul / По стъпките на Свети Павел (2012)
описание
BBC - In the Footsteps of St Paul / По стъпките на Свети Павел (2012)
downloads movie subtitles
0554
0418
Episode 01 - Early Life
Episode 02 - Later Life


Victorian Farm / Викторианска ферма (2009)
описание
Victorian Farm / Викторианска ферма (2009)
downloads movie subtitles
0129
0081
0062
0057
0057
0052
Episode 01 - The Teams Year Begins     английски субтитри
Episode 02 - Winter     английски субтитри
Episode 03 - The New Year Arrives     английски субтитри
Episode 04 - Springtime     английски субтитри
Episode 05 - Work in the Dairy     английски субтитри
Episode 06 - The Teams Year is Over     английски субтитри


Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
описание
Ancient Aliens - Season 5 / Извънземни в древността - Сезон 5 (2013)
downloads movie subtitles
2555
1738
1785
1841
1694
1158
1100
1140
1064
1048
1090
1170
Episode 01 - Secrets of the Pyramids
Episode 02 - Aliens and Cover Ups
Episode 03 - Alien Power Plants
Episode 04 - Destination Orion
Episode 05 - The Einstein Factor
Episode 06 - Secrets of the Tombs
Episode 07 - Prophets and Prophecies
Episode 08 - Beyond Nazca
Episode 09 - Strange Abductions
Episode 10 - The Von Daniken Legacy
Episode 11 - The Viking Gods
Episode 12 - The Monoliths


Secrets of the Dead: Caveman Cold Case / Тайните на мъртвите - Студено досие: Пещерен човек (2013)
описание
Secrets of the Dead: Caveman Cold Case / Тайните на мъртвите - Студено досие: Пещерен човек (2013)
downloads movie subtitles
1523
PBS - Secrets of the Dead: Caveman Cold Case


National Geographic - Collapse / Колапсът (2010)
описание
National Geographic - Collapse / Колапсът (2010)
downloads movie subtitles
1241
Collapse


Alchemy - Sacred Secrets Revealed / Съкровените тайни на алхимията (2008)
описание
Alchemy - Sacred Secrets Revealed / Съкровените тайни на алхимията (2008)
downloads movie subtitles
1018
Alchemy - Sacred Secrets Revealed


The Ascent of Money / Възходът на парите (2008)
описание
The Ascent of Money / Възходът на парите (2008)
downloads movie subtitles
0691
0507
0448
0422
1256
0277
Episode 01 - Dreams of avarice
Episode 02 - Human bondage
Episode 03 - Blowing bubbles
Episode 04 - Risky business
Episode 05 - Safe as houses
Episode 06 - Chimerica


Shift of the Ages (2012)
описание
Shift of the Ages (2012)
downloads movie subtitles
0470
Shift of the Ages


Decoding Neanderthals / Неандерталците разгадани (2013)
описание
Decoding Neanderthals / Неандерталците разгадани (2013)
downloads movie subtitles
1938
PBS Nova: Decoding Neanderthals


Изобретения древнего Китая / Изобретенията на древния Китай (2005)
описание
Изобретения древнего Китая / Изобретенията на древния Китай (2005)
downloads movie subtitles
3084
Изобретенията на древния Китай


Treasures of the Middle Ages / Съкровищата на Средновековието (2005)
описание
Treasures of the Middle Ages / Съкровищата на Средновековието (2005)
downloads movie subtitles
0306
BBC - Treasures of the Middle Ages


HC - Surviving the Battle (2006)
описание
HC - Surviving the Battle (2006)
downloads movie subtitles
0331
0172
0164
Episode 01 - The Siege of Vienna 1529
Episode 02 - The Sack of Magdeburg 1631
Episode 03 - The Battle of Sedan 1870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 предишна страница 18 следваща страница 19 20 21