:::::ЧОВЕК:::::                


De la servidumbre moderna / Съвременното робство (2009)
описание
De la servidumbre moderna / Съвременното робство (2009)
downloads movie subtitles
2085
De la servidumbre moderna


Конвейер смерти. Никотин / Конвейрът на смъртта: Никотин (2010)
описание
Конвейер смерти. Никотин / Конвейрът на смъртта: Никотин (2010)
downloads movie subtitles
1592
Конвейер смерти. Никотин


Human resources: Social engineering in the 20th century / Човешките ресурси: Социално инженерство през 20-ти век (2010)
описание
Human resources: Social engineering in the 20th century / Човешките ресурси: Социално инженерство през 20-ти век (2010)
downloads movie subtitles
0927
Human resources: Social engineering in the 20th century


Human Planet / Планетата на човека (2011)
описание
Human Planet / Планетата на човека (2011)
downloads movie subtitles
1493
1076
0865
1078
1105
0937
0985
0933
0452
0367
Episode 01 - Oceans
Episode 02 - Deserts
Episode 03 - Arctic
Episode 04 - Jungles
Episode 05 - Mountains
Episode 06 - Grasslands
Episode 07 - Rivers
Episode 08 - Cities
Extra I
Extra II


Adrenaline Rush: The Science of Risk / Треска за адреналин: Науката за риска (2002)
описание
Adrenaline Rush: The Science of Risk / Треска за адреналин: Науката за риска (2002)
downloads movie subtitles
0241
Adrenaline Rush: The Science of Risk     испански субтитри


Waiting for Superman / В очакване на Супермен (2010)
описание
Waiting for Superman / В очакване на Супермен (2010)
downloads movie subtitles
0775
Waitng for Superman


Vaccine Nation / Ваксинирана нация (2008)
описание
Vaccine Nation / Ваксинирана нация (2008)
downloads movie subtitles
1719
Vaccine Nation


Starsuckers (2009)
описание
Starsuckers (2009)
downloads movie subtitles
0330
0234
CD 1
CD 2


Manufactured Landscapes / Изкуствено създадени пейзажи (2006)
описание
Manufactured Landscapes / Изкуствено създадени пейзажи (2006)
downloads movie subtitles
0729
Manufactured Landscapes


Are We Still Evolving / Eволюират ли все още хората? (2011)
описание
Are We Still Evolving / Eволюират ли все още хората? (2011)
downloads movie subtitles
2327
Horizon: Are We Still Evolving


Where in the world is Osama Bin Laden? / Къде ли е Осама бин Ладен? (2008)
описание
Where in the world is Osama Bin Laden? / Къде ли е Осама бин Ладен? (2008)
downloads movie subtitles
0505
Where in the world is Osama Bin Laden?


Le Monde selon Tippi / Светът според Типи (1997)
описание
Le Monde selon Tippi / Светът според Типи (1997)
downloads movie subtitles
0193
руски и френски звук


The Cell (2010)
описание
The Cell (2010)
downloads movie subtitles
1326
0977
0874
The Hidden Kingdom
The Chemistry of Life
The Spark of Life


Obsolescencia programada - Comprar, tirar, comprar / Купи, хвърли, купи: Скритата история на планираното остаряване (2010)
описание
Obsolescencia programada - Comprar, tirar, comprar / Купи, хвърли, купи: Скритата история на планираното остаряване (2010)
downloads movie subtitles
4777
Obsolescencia programada - Comprar, tirar, comprar


The Beautiful Truth - The Gerson Cancer Therapy (2008) The Beautiful Truth - The Gerson Cancer Therapy (2008)
downloads movie subtitles
0715
The Beautiful Truth     английски субтитри


Psychiatry - An industry of Death / Психиатрията - индустрия на смъртта Psychiatry - An industry of Death / Психиатрията - индустрия на смъртта
downloads movie subtitles
0339
Psychiatry - An industry of Death / Психиатрията - индустрия на смъртта


Nova - Darwins Darkest Hour
описание
Nova - Darwins Darkest Hour
downloads movie subtitles
0205
Nova - Darwins Darkest Hour


Orgasmic Birth - The Best Kept Secret (2008)
описание
Orgasmic Birth - The Best Kept Secret (2008)
downloads movie subtitles
2629
Orgasmic Birth - The Best Kept Secret


Burzynski: Cancer Is Serious Business
описание
Burzynski: Cancer Is Serious Business
downloads movie subtitles
0645
Burzynski: Cancer Is Serious Business


Run from the Cure
описание
Run from the Cure
downloads movie subtitles
0463
Run from the Cure     португалски субтитри

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 предишна страница 19 следваща страница 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39