:::::ЧОВЕК:::::                


The Nine Months That Made You / Деветте месеца, които са ви създали (2011)
описание
The Nine Months That Made You / Деветте месеца, които са ви създали (2011)
downloads movie subtitles
0963
BBC Horizon: The Nine Months That Made You


Frequency Of Genius / Честота на гения (2010)
описание
Frequency Of Genius / Честота на гения (2010)
downloads movie subtitles
0769
0364
0239
0553
0272
0216
Frequency Of Genius - Part 1
Frequency Of Genius - Part 2
Bonus - Monolithic
Bonus - Sacred Geometry
Bonus - Bio Architecture 21st Century
Bonus - Bios


EFT - Try it on everything / ТЕС - Пробвай я за всичко EFT - Try it on everything / ТЕС - Пробвай я за всичко
downloads movie subtitles
1890
EFT - Try it on everything


Plastic Planet / Пластмасова планета (2009)
описание
Plastic Planet / Пластмасова планета (2009)
downloads movie subtitles
2012
Plastic Planet


The Secret Life of Your Bodyclock / Тайният живот на биологичния ви часовник (2009)
описание
The Secret Life of Your Bodyclock / Тайният живот на биологичния ви часовник (2009)
downloads movie subtitles
1141
BBC Horizon - The Secret Life of Your Bodyclock


The Aron Ralston Story / Историята на Арън Ралстън (2007)
описание
The Aron Ralston Story / Историята на Арън Ралстън (2007)
downloads movie subtitles
0211
The Aron Ralston Story


The dark side of Everest / Тъмната страна на Еверест (2003)
описание
The dark side of Everest / Тъмната страна на Еверест (2003)
downloads movie subtitles
0508
The dark side of Everest


Did Darwin Kill God?/ Уби ли Дарвин Бог? (2009)
описание
Did Darwin Kill God?/ Уби ли Дарвин Бог? (2009)
downloads movie subtitles
1273
Did Darwin Kill God?


1 Giant Leap - What About Me / Една гигантска стъпка - Ами аз? (2009)
описание
1 Giant Leap - What About Me / Една гигантска стъпка - Ами аз? (2009)
downloads movie subtitles
2453
1 Giant Leap - What About Me


Maria Montessori - The Absorbent Mind / Мария Монтесори - Попиващият ум
описание
Maria Montessori - The Absorbent Mind / Мария Монтесори - Попиващият ум
downloads movie subtitles
0956
0746
0583
Principles and Fundamentals
The Curriculum - Part 1
The Curriculum - Part 2


The Revolution Business (2011)
описание
The Revolution Business (2011)
downloads movie subtitles
1466
The Revolution Business


Predictive Programming and the Human Microchipping Agenda ( )
описание
Predictive Programming and the Human Microchipping Agenda ( )
downloads movie subtitles
0661
Predictive Programming and the Human Microchipping Agenda


Hacking democracy / Да манипулираш демокрацията (2006)
описание
Hacking democracy / Да манипулираш демокрацията (2006)
downloads movie subtitles
2240
Hacking Democracy


La Domination masculine / Мъжкото господство (2009)
описание
La Domination masculine / Мъжкото господство (2009)
downloads movie subtitles
0204
Френско аудио


The greatest movie ever sold / Най-великият филм продаван някога (2011)
описание
The greatest movie ever sold / Най-великият филм продаван някога (2011)
downloads movie subtitles
0860
The Greatest Movie Ever Sold


Ring of Power: Empire of the City (2007)
описание
Ring of Power: Empire of the City (2007)
downloads movie subtitles
0383
0200
0166
0170
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4     сръбски субтитри 1-4 ч.


PBS Nova - Where did we come from (2011)
описание
PBS Nova - Where did we come from (2011)
downloads movie subtitles
0191
PBS Nova - Where did we come from     Английски текст


The Gerson Miracle (2004)
описание
The Gerson Miracle (2004)
downloads movie subtitles
0726
The Gerson Miracle


PBS Nova - Becoming Human (2009)
описание
PBS Nova - Becoming Human (2009)
downloads movie subtitles
0158
0112
0109
Episode 01 - First Steps     Английски текст
Episode 02 - Birth of Humanity     Английски текст
Episode 03 - Last Human Standing     англ.субтитри 1-3 еп.


PBS Nova - What Are Dreams? (2010)
описание
PBS Nova - What Are Dreams? (2010)
downloads movie subtitles
0433
PBS Nova - What Are Dreams?     Английски текст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 предишна страница 21 следваща страница 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33