:::::ЧОВЕК:::::                


Frequency Of Genius / Честота на гения (2010)
описание
Frequency Of Genius / Честота на гения (2010)
downloads movie subtitles
0793
0377
0249
0570
0281
0224
Frequency Of Genius - Part 1
Frequency Of Genius - Part 2
Bonus - Monolithic
Bonus - Sacred Geometry
Bonus - Bio Architecture 21st Century
Bonus - Bios


EFT - Try it on everything / ТЕС - Пробвай я за всичко EFT - Try it on everything / ТЕС - Пробвай я за всичко
downloads movie subtitles
1943
EFT - Try it on everything


Plastic Planet / Пластмасова планета (2009)
описание
Plastic Planet / Пластмасова планета (2009)
downloads movie subtitles
2112
Plastic Planet


The Secret Life of Your Bodyclock / Тайният живот на биологичния ви часовник (2009)
описание
The Secret Life of Your Bodyclock / Тайният живот на биологичния ви часовник (2009)
downloads movie subtitles
1155
BBC Horizon - The Secret Life of Your Bodyclock


The Aron Ralston Story / Историята на Арън Ралстън (2007)
описание
The Aron Ralston Story / Историята на Арън Ралстън (2007)
downloads movie subtitles
0220
The Aron Ralston Story


The dark side of Everest / Тъмната страна на Еверест (2003)
описание
The dark side of Everest / Тъмната страна на Еверест (2003)
downloads movie subtitles
0548
The dark side of Everest


Did Darwin Kill God?/ Уби ли Дарвин Бог? (2009)
описание
Did Darwin Kill God?/ Уби ли Дарвин Бог? (2009)
downloads movie subtitles
1304
Did Darwin Kill God?


1 Giant Leap - What About Me / Една гигантска стъпка - Ами аз? (2009)
описание
1 Giant Leap - What About Me / Една гигантска стъпка - Ами аз? (2009)
downloads movie subtitles
2537
1 Giant Leap - What About Me


Maria Montessori - The Absorbent Mind / Мария Монтесори - Попиващият ум
описание
Maria Montessori - The Absorbent Mind / Мария Монтесори - Попиващият ум
downloads movie subtitles
0983
0766
0601
Principles and Fundamentals
The Curriculum - Part 1
The Curriculum - Part 2


The Revolution Business (2011)
описание
The Revolution Business (2011)
downloads movie subtitles
1487
The Revolution Business


Predictive Programming and the Human Microchipping Agenda ( )
описание
Predictive Programming and the Human Microchipping Agenda ( )
downloads movie subtitles
0673
Predictive Programming and the Human Microchipping Agenda


Hacking democracy / Да манипулираш демокрацията (2006)
описание
Hacking democracy / Да манипулираш демокрацията (2006)
downloads movie subtitles
2854
Hacking Democracy


La Domination masculine / Мъжкото господство (2009)
описание
La Domination masculine / Мъжкото господство (2009)
downloads movie subtitles
0210
Френско аудио


The greatest movie ever sold / Най-великият филм продаван някога (2011)
описание
The greatest movie ever sold / Най-великият филм продаван някога (2011)
downloads movie subtitles
0872
The Greatest Movie Ever Sold


Ring of Power: Empire of the City (2007)
описание
Ring of Power: Empire of the City (2007)
downloads movie subtitles
0388
0204
0169
0173
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4     сръбски субтитри 1-4 ч.


PBS Nova - Where did we come from (2011)
описание
PBS Nova - Where did we come from (2011)
downloads movie subtitles
0194
PBS Nova - Where did we come from     Английски текст


The Gerson Miracle (2004)
описание
The Gerson Miracle (2004)
downloads movie subtitles
0747
The Gerson Miracle


PBS Nova - Becoming Human (2009)
описание
PBS Nova - Becoming Human (2009)
downloads movie subtitles
0164
0116
0113
Episode 01 - First Steps     Английски текст
Episode 02 - Birth of Humanity     Английски текст
Episode 03 - Last Human Standing     англ.субтитри 1-3 еп.


PBS Nova - What Are Dreams? (2010)
описание
PBS Nova - What Are Dreams? (2010)
downloads movie subtitles
0438
PBS Nova - What Are Dreams?     Английски текст


Загадки нашего Я / Загадките на нашето АЗ (2011)
описание
Загадки нашего Я / Загадките на нашето АЗ (2011)
downloads movie subtitles
3326
Загадки нашего Я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 предишна страница 21 следваща страница 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35