:::::ЧОВЕК:::::                


Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity / Мъжкари: Насилие, медии и кризата в мъжествеността (1999)
описание
Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity / Мъжкари: Насилие, медии и кризата в мъжествеността (1999)
downloads movie subtitles
2184
Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity


Fat, Sick and Nearly Dead / Затлъстял, болен и почти мъртъв (2010)
описание
Fat, Sick and Nearly Dead / Затлъстял, болен и почти мъртъв (2010)
downloads movie subtitles
3683
Fat, Sick and Nearly Dead


С.Н.Лазарев - Диагностика на кармата
описание
С.Н.Лазарев - Диагностика на кармата
downloads movie subtitles
3799
1678
0892
0635
0762
Диагностика на кармата
Семинар 3 април 2011 г.
С вградени български субтитри
С вградени български субтитри
С вградени български субтитри


Here Be Dragons: An Introductoin to Critical Thinking / Тук има дракони: Въведение в критичното мислене (2008)
описание
Here Be Dragons: An Introductoin to Critical Thinking / Тук има дракони: Въведение в критичното мислене (2008)
downloads movie subtitles
0915
Here Be Dragons: An Introductoin to Critical Thinking


Something Unknown - Is Doing We Don`t Know What... (2009)
описание
Something Unknown - Is Doing We Don`t Know What... (2009)
downloads movie subtitles
1715
Something Unknown - Is Doing We Don`t Know What...


How Earth Made Us / Как Земята ни създаде (2010)
описание
How Earth Made Us / Как Земята ни създаде (2010)
downloads movie subtitles
1125
0835
0659
0643
0655
Episode 01 - Deep Earth
Episode 02 - Water
Episode 03 - Wind
Episode 04 - Fire
Episode 05 - Human Planet


Ayrton Senna: Beyond the Speed of Sound / Сена (2010) Ayrton Senna: Beyond the Speed of Sound / Сена (2010)
downloads movie subtitles
0447
Ayrton Senna: Beyond the Speed of Sound


Birth As We Know It
описание
Birth As We Know It
downloads movie subtitles
0400
Birth As We Know It     newage


The Saltmen of Tibet / Събирачите на сол в Тибет (1997)
описание
The Saltmen of Tibet / Събирачите на сол в Тибет (1997)
downloads movie subtitles
0651
The Saltmen of Tibet


National Geographic - Vampire Forensics / Вампирски разследвания (2010)
описание
National Geographic - Vampire Forensics / Вампирски разследвания (2010)
downloads movie subtitles
1346
0904
Episode 01 - Is It Real Vampires
Episode 02 - Vampires in Venice


David Wilcock - The Source Field Investigations / Изследвания върху полето на източника (2011)
описание
David Wilcock - The Source Field Investigations / Изследвания върху полето на източника (2011)
downloads movie subtitles
3129
The Source Field Investigations


There`s no tomorrow / Няма "Утре" (2012)
описание
There`s no tomorrow / Няма "Утре" (2012)
downloads movie subtitles
7098
There`s no tomorrow


Cracking the Colour Code / Мистерията на цветовете (2008)
описание
Cracking the Colour Code / Мистерията на цветовете (2008)
downloads movie subtitles
0464
0285
0298
Episode 01 - Viewing Colour
Episode 02 - The Making of Colour
Episode 03 - The Power of Colour


The greater good / Общото благо (2011)
описание
The greater good / Общото благо (2011)
downloads movie subtitles
0706
The greater good


Rumi - Тhe Dance of Love / Руми - Танцът на Любовта (2008)
описание
Rumi - Тhe Dance of Love / Руми - Танцът на Любовта (2008)
downloads movie subtitles
2232
Филмът е с вградени български субтитри


La fin de la pauvretè? / Краят на бедността? (2008)
описание
La fin de la pauvretè? / Краят на бедността? (2008)
downloads movie subtitles
0918
La fin de la pauvretè?


Out of Control / Извън контрол (2012)
описание
Out of Control / Извън контрол (2012)
downloads movie subtitles
3074
BBC Horizon: Out of Control


Bananas!* At any cost? /  Банани!* На всяка цена? (2011)
описание
Bananas!* At any cost? / Банани!* На всяка цена? (2011)
downloads movie subtitles
2777
Bananas!* At any cost?


Catastroika / Катастройка (2012)
описание
Catastroika / Катастройка (2012)
downloads movie subtitles
4969
Catastroika


The Hunt for AI / В търсене на изкуствения интелект (2012)
описание
The Hunt for AI / В търсене на изкуствения интелект (2012)
downloads movie subtitles
1507
BBC Horizon - The Hunt for AI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 предишна страница 24 следваща страница 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35