:::::ЧОВЕК:::::                


The Hunt for AI / В търсене на изкуствения интелект (2012)
описание
The Hunt for AI / В търсене на изкуствения интелект (2012)
downloads movie subtitles
1490
BBC Horizon - The Hunt for AI


The Quantum Activist / Квантовият активист (2009)
описание
The Quantum Activist / Квантовият активист (2009)
downloads movie subtitles
0922
0427
The Quantum Activist
Bonus Feature - Creative Evolution


Capitalism hits the fan / Залезът на капитализма (2009)
описание
Capitalism hits the fan / Залезът на капитализма (2009)
downloads movie subtitles
2671
Capitalism hits the fan


Am Anfang war das Licht / В началото беше светлина (2010)
описание
Am Anfang war das Licht / В началото беше светлина (2010)
downloads movie subtitles
3866
Am Anfang war das Licht


Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
описание
Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
downloads movie subtitles
0808
0422
0306
Филмът е с вградени български субтитри
Филмът е с вградени български субтитри
Филмът е с вградени български субтитри


The Story of Ireland / Историята на Ирландия (2011)
описание
The Story of Ireland / Историята на Ирландия (2011)
downloads movie subtitles
0438
0194
0160
0145
0146
Episode 01 - Age of Invasions
Episode 02 - Age of Conquest     англ. субтитри     Надежда Иванова
Episode 03 - Age of Revolution     англ. субтитри
Episode 04 - Age of Union     англ. субтитри
Episode 05 - Age of Nations     англ. субтитри


The Weight of Chains / Тежестта на оковите (2010)
описание
The Weight of Chains / Тежестта на оковите (2010)
downloads movie subtitles
2597
The Weight of Chains


Richard Hammonds Invisible Worlds / Невидими светове с Ричард Хамънд (2010)
описание
Richard Hammonds Invisible Worlds / Невидими светове с Ричард Хамънд (2010)
downloads movie subtitles
1304
0858
0747
Episode 01 - Speed Limits
Episode 02 - Out of Sight
Episode 03 - Off the Scale


Eat the Sun / Изяж Слънцето (2011)
описание
Eat the Sun / Изяж Слънцето (2011)
downloads movie subtitles
1652
0499
Eat the Sun
Eat the Sun - Bonus interviews


Kosovo: Can You Imagine? / Косово: Нима е възможно това? (2009)
описание
Kosovo: Can You Imagine? / Косово: Нима е възможно това? (2009)
downloads movie subtitles
0522
Kosovo: Can You Imagine?


Got the Facts on Milk? / Знаеш ли всичко за млякото? (2008)
описание
Got the Facts on Milk? / Знаеш ли всичко за млякото? (2008)
downloads movie subtitles
1233
Got the Facts on Milk?


Cracking Your Genetic Code / Разбиване на генетичния ви код (2012)
описание
Cracking Your Genetic Code / Разбиване на генетичния ви код (2012)
downloads movie subtitles
0499
PBS NOVA - Cracking Your Genetic Code     англ. транскрипт


The Other Side of Immigration / Другата страна на имиграцията (2009)
описание
The Other Side of Immigration / Другата страна на имиграцията (2009)
downloads movie subtitles
0159
The Other Side of Immigration


Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
описание
Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
downloads movie subtitles
2054
1083
1344
1098
1278
Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05


Seeing Stars / Поглед към звездите (2011)
описание
Seeing Stars / Поглед към звездите (2011)
downloads movie subtitles
1764
BBC Horizon - Seeing Stars


Eiger: Wall of Death / Айгер: Стената на смъртта (2010)
описание
Eiger: Wall of Death / Айгер: Стената на смъртта (2010)
downloads movie subtitles
0443
BBC - Eiger: Wall of Death     англ. субтитри


The End of God?: A Horizon Guide to Science and Religion / Краят на Бог: Пътеводител към науката и религията  (2010)
описание
The End of God?: A Horizon Guide to Science and Religion / Краят на Бог: Пътеводител към науката и религията (2010)
downloads movie subtitles
1192
BBC Horizon - The End of God?


BBC - Divine Women / Божествени жени (2012)
описание
BBC - Divine Women / Божествени жени (2012)
downloads movie subtitles
0360
0199
0186
Episode 01 - When God was a Girl     англ. субтитри
Episode 02 - Handmaids of the Gods     англ. субтитри
Episode 03 - Women War of the Words     англ. субтитри


How sex works / Как работи сексът (2012)
описание
How sex works / Как работи сексът (2012)
downloads movie subtitles
2299
1466
0597
Part 01 - The First Time
Part 02 - Playing the Field
Part 03 - Making It Last


Stepping Into the Fire / Да пристъпиш в огъня (2011)
описание
Stepping Into the Fire / Да пристъпиш в огъня (2011)
downloads movie subtitles
0942
Stepping into the Fire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 предишна страница 25 следваща страница 26 27 28 29 30 31 32 33