:::::ЧОВЕК:::::                


The Quantum Activist / Квантовият активист (2009)
описание
The Quantum Activist / Квантовият активист (2009)
downloads movie subtitles
0936
0438
The Quantum Activist
Bonus Feature - Creative Evolution


Capitalism hits the fan / Залезът на капитализма (2009)
описание
Capitalism hits the fan / Залезът на капитализма (2009)
downloads movie subtitles
3313
Capitalism hits the fan


Am Anfang war das Licht / В началото беше светлина (2010)
описание
Am Anfang war das Licht / В началото беше светлина (2010)
downloads movie subtitles
3900
Am Anfang war das Licht


Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
описание
Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
downloads movie subtitles
0817
0430
0315
Филмът е с вградени български субтитри
Филмът е с вградени български субтитри
Филмът е с вградени български субтитри


The Story of Ireland / Историята на Ирландия (2011)
описание
The Story of Ireland / Историята на Ирландия (2011)
downloads movie subtitles
0468
0221
0174
0154
0157
Episode 01 - Age of Invasions
Episode 02 - Age of Conquest
Episode 03 - Age of Revolution     англ. субтитри
Episode 04 - Age of Union     англ. субтитри
Episode 05 - Age of Nations     англ. субтитри


The Weight of Chains / Тежестта на оковите (2010)
описание
The Weight of Chains / Тежестта на оковите (2010)
downloads movie subtitles
2620
The Weight of Chains


Richard Hammonds Invisible Worlds / Невидими светове с Ричард Хамънд (2010)
описание
Richard Hammonds Invisible Worlds / Невидими светове с Ричард Хамънд (2010)
downloads movie subtitles
1322
0871
0761
Episode 01 - Speed Limits
Episode 02 - Out of Sight
Episode 03 - Off the Scale


Eat the Sun / Изяж Слънцето (2011)
описание
Eat the Sun / Изяж Слънцето (2011)
downloads movie subtitles
1672
0512
Eat the Sun
Eat the Sun - Bonus interviews


Kosovo: Can You Imagine? / Косово: Нима е възможно това? (2009)
описание
Kosovo: Can You Imagine? / Косово: Нима е възможно това? (2009)
downloads movie subtitles
0537
Kosovo: Can You Imagine?


Got the Facts on Milk? / Знаеш ли всичко за млякото? (2008)
описание
Got the Facts on Milk? / Знаеш ли всичко за млякото? (2008)
downloads movie subtitles
1262
Got the Facts on Milk?


Cracking Your Genetic Code / Разбиване на генетичния ви код (2012)
описание
Cracking Your Genetic Code / Разбиване на генетичния ви код (2012)
downloads movie subtitles
0512
PBS NOVA - Cracking Your Genetic Code     англ. транскрипт


The Other Side of Immigration / Другата страна на имиграцията (2009)
описание
The Other Side of Immigration / Другата страна на имиграцията (2009)
downloads movie subtitles
0163
The Other Side of Immigration


Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
описание
Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
downloads movie subtitles
2641
1181
1847
1548
1753
Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05


Seeing Stars / Поглед към звездите (2011)
описание
Seeing Stars / Поглед към звездите (2011)
downloads movie subtitles
1794
BBC Horizon - Seeing Stars


Eiger: Wall of Death / Айгер: Стената на смъртта (2010)
описание
Eiger: Wall of Death / Айгер: Стената на смъртта (2010)
downloads movie subtitles
0456
BBC - Eiger: Wall of Death     англ. субтитри


The End of God?: A Horizon Guide to Science and Religion / Краят на Бог: Пътеводител към науката и религията  (2010)
описание
The End of God?: A Horizon Guide to Science and Religion / Краят на Бог: Пътеводител към науката и религията (2010)
downloads movie subtitles
1222
BBC Horizon - The End of God?


BBC - Divine Women / Божествени жени (2012)
описание
BBC - Divine Women / Божествени жени (2012)
downloads movie subtitles
0366
0204
0189
Episode 01 - When God was a Girl     англ. субтитри
Episode 02 - Handmaids of the Gods     англ. субтитри
Episode 03 - Women War of the Words     англ. субтитри


How sex works / Как работи сексът (2012)
описание
How sex works / Как работи сексът (2012)
downloads movie subtitles
2331
1490
0616
Part 01 - The First Time
Part 02 - Playing the Field
Part 03 - Making It Last


Stepping Into the Fire / Да пристъпиш в огъня (2011)
описание
Stepping Into the Fire / Да пристъпиш в огъня (2011)
downloads movie subtitles
0961
Stepping into the Fire


House of Numbers: Anatomy of an Epidemic / СПИН: Анатомията на една епидемия (2009)
описание
House of Numbers: Anatomy of an Epidemic / СПИН: Анатомията на една епидемия (2009)
downloads movie subtitles
0595
House of Numbers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 предишна страница 25 следваща страница 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35