:::::ЧОВЕК:::::                


How to Cook Your Life / Как да си приготвяш живота (2007)
описание
How to Cook Your Life / Как да си приготвяш живота (2007)
downloads movie subtitles
0729
How to Cook Your Life     amigo_max


The World History of Organized Crime / История на организираната пресъпност (2001)
описание
The World History of Organized Crime / История на организираната пресъпност (2001)
downloads movie subtitles
0736
0200
0255
0167
0180
Episode 01 - China
Episode 02 - Sicily
Episode 03 - Russia
Episode 04 - Colombia
Episode 05 - India


This Land is Our Land / Тази земя е нашата земя (2010)
описание
This Land is Our Land / Тази земя е нашата земя (2010)
downloads movie subtitles
2604
This Land is Our Land


The Creative Brain: How Insight Works / Творческият мозък: Механизмът на прозрението (2013)
описание
The Creative Brain: How Insight Works / Творческият мозък: Механизмът на прозрението (2013)
downloads movie subtitles
1068
BBC Horizon - The Creative Brain: How Insight Works     англ. субтитри


Andreas Kalcker - Forbidden Health (MMS conference) / Андреас Калкер - Забраненото здраве (конференция за ММС) (2012) Andreas Kalcker - Forbidden Health (MMS conference) / Андреас Калкер - Забраненото здраве (конференция за ММС) (2012)
downloads movie subtitles
1206
с вградени български субтитри


The Science of Sex Appeal / Науката за сексапила (2009)
описание
The Science of Sex Appeal / Науката за сексапила (2009)
downloads movie subtitles
1589
DC: The Science of Sex Appeal


BBC - Masterpieces of the British Museum / Шедьоврите на Британския музей (2010)
описание
BBC - Masterpieces of the British Museum / Шедьоврите на Британския музей (2010)
downloads movie subtitles
0229
0169
0134
0123
0128
0155
Episode 01 - The Sutton Hoo Helmet
Episode 02 - The Assyrian Lion Hunt Reliefs
Episode 03 - The Lewis Chessmen
Episode 04 - Head of an Ife King from Nigeria
Episode 05 - The Durer Rhinoceros
Episode 06 - The Aztec Double Headed Serpent


Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
описание
Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
downloads movie subtitles
0946
1599
1518
1555
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4


We love you / Обичаме ви (2009)
описание
We love you / Обичаме ви (2009)
downloads movie subtitles
0959
С вградени български субтитри


The Tax Free Tour / Обиколка на данъчните оазиси (2013)
описание
The Tax Free Tour / Обиколка на данъчните оазиси (2013)
downloads movie subtitles
2413
The Tax Free Tour


Secrets of the Dead: Caveman Cold Case / Тайните на мъртвите - Студено досие: Пещерен човек (2013)
описание
Secrets of the Dead: Caveman Cold Case / Тайните на мъртвите - Студено досие: Пещерен човек (2013)
downloads movie subtitles
1509
PBS - Secrets of the Dead: Caveman Cold Case


BBC - The Atheism Tapes / Записи на атеиста (2005)
описание
BBC - The Atheism Tapes / Записи на атеиста (2005)
downloads movie subtitles
0218
0120
0110
0103
0133
0107
Part 01: Colin McGinn
Part 02: Steven Weinberg
Part 03: Daniel Dennett
Part 04: Arthur Miller
Part 05: Richard Dawkins
Part 06: Denys Turner     английски субтитри еп.1-6


Acland's Video Atlas of Human Anatomy - Видео Атлас на Човешката Анатомия
описание
Acland's Video Atlas of Human Anatomy - Видео Атлас на Човешката Анатомия
downloads movie subtitles
0411
0202
0173
0204
0173
0299
Episode 01 - Upper Extremity
Episode 02 - Lower Extremity
Episode 03 - The Trunk
Episode 04 - Head and Neck - part 1
Episode 05 - Head and Neck - part 2
Episode 06 - Internal Organs and Reproductive System


How Many People Can Live on Planet Earth? / Колко души могат да живеят на Земята? (2013)
описание
How Many People Can Live on Planet Earth? / Колко души могат да живеят на Земята? (2013)
downloads movie subtitles
1004
BBC Horizon - How Many People Can Live on Planet Earth?


Spiritual Reality / Духовна реалност (2005)
описание
Spiritual Reality / Духовна реалност (2005)
downloads movie subtitles
1224
Spiritual Reality


How to Improve Your Memory / Как да подобрите паметта си (2006)
описание
How to Improve Your Memory / Как да подобрите паметта си (2006)
downloads movie subtitles
0265
How to Improve Your Memory


The World Within: C.G. Jung in His Own Words / Вътрешният свят: Карл Густав Юнг (1990)
описание
The World Within: C.G. Jung in His Own Words / Вътрешният свят: Карл Густав Юнг (1990)
downloads movie subtitles
2463
The World Within: C.G. Jung in His Own Words


Last Hippie Standing / Последното хипи (2002)
описание
Last Hippie Standing / Последното хипи (2002)
downloads movie subtitles
0156
Last Hippie Standing


Monsters Inside Me - Season 01 / Чудовищата в мен - Сезон 01 (2009)
описание
Monsters Inside Me - Season 01 / Чудовищата в мен - Сезон 01 (2009)
downloads movie subtitles
0285
0125
0213
0110
0099
0101
Episode 01 - Sleeper Cells
Episode 02 - Outbreak     dartakoff
Episode 03 - Sex Maniacs     dartakoff
Episode 04 - Masters of Disguise     dartakoff
Episode 05 - Hijackers     dartakoff
Episode 06 - Living with the Enemy     dartakoff


Monsters Inside Me - Season 02 / Чудовищата в мен - Сезон 02 (2010)
описание
Monsters Inside Me - Season 02 / Чудовищата в мен - Сезон 02 (2010)
downloads movie subtitles
0174
0103
0102
0085
0091
0076
0072
0073
0085
0093
Episode 01 - Suicide Attackers
Episode 02 - Feeding Frenzy
Episode 03 - Cold Blooded Killers
Episode 04 - Lurkers
Episode 05 - Flesh Eaters
Episode 06 - Stowaways
Episode 07 - Breeders
Episode 08 - Double Agents
Episode 09 - Homegrown Enemies
Episode 10 - Shape Shifters

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 предишна страница 27 следваща страница 28 29 30 31 32 33 34 35