:::::ЧОВЕК:::::                


C. G. Jung: Matter of Heart (1986)
описание
C. G. Jung: Matter of Heart (1986)
downloads movie subtitles
0174
Matter of Heart


Carl Jung: Wisdom of the Dream / Карл Юнг: Мъдростта на съня (1989)
описание
Carl Jung: Wisdom of the Dream / Карл Юнг: Мъдростта на съня (1989)
downloads movie subtitles
0373
0192
0180
Episode 01 - A Life of Dreams
Episode 02 - Inheritance of Dreams
Episode 03 - A World of Dreams


Blood and Guts: A History of Surgery / История на хирургията (2008)
описание
Blood and Guts: A History of Surgery / История на хирургията (2008)
downloads movie subtitles
0168
0095
0079
0075
0078
Episode 01 - Into the Brain
Episode 02 - Bleeding Hearts
Episode 03 - Spare Parts
Episode 04 - Fixing Faces
Episode 05 - Bloody Beginnings


The Brussels Business / Брюкселски бизнес (2012)
описание
The Brussels Business / Брюкселски бизнес (2012)
downloads movie subtitles
0767
The Brussels Business


Terms and Conditions May Apply (2013)
описание
Terms and Conditions May Apply (2013)
downloads movie subtitles
0472
Terms and Conditions May Apply


Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation / Петте биологични закона (2009)
описание
Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation / Петте биологични закона (2009)
downloads movie subtitles
1315
Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation


1 (2013)
описание
1 (2013)
downloads movie subtitles
0340
1
1


125 години СУ "Св Климент Охридски" (2013)
описание
125 години СУ "Св Климент Охридски" (2013)
downloads movie subtitles
0401
0222
0206
0165
0150
Филмът е на български език
Филмът е на български език
Филмът е на български език
Филмът е на български език
Филмът е на български език


The Untold History of the United States / Премълчаваната история на САЩ (2012)
описание
The Untold History of the United States / Премълчаваната история на САЩ (2012)
downloads movie subtitles
3928
2777
3633
2417
2317
2315
2330
2256
2214
2325
2354
3949
Prequel A
Prequel B
Episode 01 - World War II
Episode 02 - Roosevelt, Truman and Wallace
Episode 03 - The Bomb
Episode 04 - The Cold War 1945 - 1950
Episode 05 - The 50s-Eisenhower, the Bomb and the Third World
Episode 06 - JFK - To the Brink
Episode 07 - Johnson, Nixon and Vietnam - Reversal of Fortune
Episode 08 - Reagan, Gorbachev and Third World - Rise of the Right
Episode 09 - Bush and Clinton - Squandered Peace - New World Order
Episode 10 - Bush and Obama - Age of Terror


The Power of Community / Силата на общността (2006)
описание
The Power of Community / Силата на общността (2006)
downloads movie subtitles
1637
The Power of Community


Maybe Logic: The Lives and Ideas of Robert Anton Wilson / Животът и идеите на Робърт Антон Уилсън (2003)
описание
Maybe Logic: The Lives and Ideas of Robert Anton Wilson / Животът и идеите на Робърт Антон Уилсън (2003)
downloads movie subtitles
0278
Maybe Logic: The Lives and Ideas of Robert Anton Wilson


Man on Mars: Mission to the Red Planet / Човек на Марс: Мисия до Червената планета (2014)
описание
Man on Mars: Mission to the Red Planet / Човек на Марс: Мисия до Червената планета (2014)
downloads movie subtitles
2208
BBC Horizon - Man on Mars: Mission to the Red Planet


Culture in Decline by Peter Joseph / Култура в упадък (2012)
описание
Culture in Decline by Peter Joseph / Култура в упадък (2012)
downloads movie subtitles
0725
0453
0305
0300
0289
0218
Episode 01 - What democracy?
Episode 02 - Economics 101
Episode 03 - C.V.D.
Episode 04 - War on nature
Episode 05 - Baby go boom!
Episode 06 - Tale of Two Worlds


Farming with Nature - A Case Study Of Successful Temperate Permaculture / Земеделие в близост до природата (2001)
описание
Farming with Nature - A Case Study Of Successful Temperate Permaculture / Земеделие в близост до природата (2001)
downloads movie subtitles
0820
Farming with Nature


Wem gehort das Wasser? / На кого принадлежи водата? (2014)
описание
Wem gehort das Wasser? / На кого принадлежи водата? (2014)
downloads movie subtitles
1749
Wem gehort das Wasser?


Cosmos: A SpaceTime Odyssey / Космос: Одисея в пространството и времето (2014)
описание
Cosmos: A SpaceTime Odyssey / Космос: Одисея в пространството и времето (2014)
downloads movie subtitles
6876
3843
2876
2729
2616
2664
2410
2749
2670
2523
3109
2717
2930
Episode 01 - Standing Up in the Milky Way
Episode 02 - Some of the Things That Molecules Do
Episode 03 - When Knowledge Conquered Fear
Episode 04 - A Sky Full of Ghosts
Episode 05 - Hiding in the Light
Episode 06 - Deeper, Deeper, Deeper Still
Episode 07 - The Clean Room
Episode 08 - Sisters of the Sun
Episode 09 - The Lost Worlds of Planet Earth
Episode 10 - The Electric Boy
Episode 11 - The Immortals
Episode 12 - The World Set Free
Episode 13 - Unafraid of the Dark


Insieme / Заедно (2013)
описание
Insieme / Заедно (2013)
downloads movie subtitles
1690
Insieme


The Secret You / В търсене на съзнанието (2009)
описание
The Secret You / В търсене на съзнанието (2009)
downloads movie subtitles
0544
BBC Horizon - The Secret You     английски и руски субтитри


Of Forests and Men / За горите и хората (2011)
описание
Of Forests and Men / За горите и хората (2011)
downloads movie subtitles
0510
Of Forests and Men (7 min)


150 години от рождението на Учителя Петър Дънов (2014)
описание
150 години от рождението на Учителя Петър Дънов (2014)
downloads movie subtitles
1922
0695
0576
Филмът е на български език
Филмът е на български език
Филмът е на български език

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 предишна страница 29 следваща страница 30 31 32 33 34 35