:::::ЧОВЕК:::::                


Sound Waves - The Symphony of Physics / Звукови вълни - Симфонията на физиката (2017)
описание
Sound Waves - The Symphony of Physics / Звукови вълни - Симфонията на физиката (2017)
downloads movie subtitles
0174
0123
Part 1 - Making Sound
Part 2 - Using Sound


Rosslyn Chapel - A Treasure in Stone / Рослински параклис - Съкровище от камък (2010)
описание
Rosslyn Chapel - A Treasure in Stone / Рослински параклис - Съкровище от камък (2010)
downloads movie subtitles
0096
BBC Rosslyn Chapel - A Treasure in Stone


Illusions / Илюзии (2017)
описание
Illusions / Илюзии (2017)
downloads movie subtitles
0999
Illusions


Hitlers Riches / Богатствата на Хитлер (2014)
описание
Hitlers Riches / Богатствата на Хитлер (2014)
downloads movie subtitles
0244
Hitlers Riches


EU for U / Европейски съюз за Украйна (2016)
описание
EU for U / Европейски съюз за Украйна (2016)
downloads movie subtitles
0133
EU for U


A New Understanding - The Science of Psilocybin / Едно ново разбиране - Науката за псилоцибина (2015)
описание
A New Understanding - The Science of Psilocybin / Едно ново разбиране - Науката за псилоцибина (2015)
downloads movie subtitles
0230
A New Understanding - The Science of Psilocybin


The Wonderful World of Blood / Прекрасният свят на кръвта (2015)
описание
The Wonderful World of Blood / Прекрасният свят на кръвта (2015)
downloads movie subtitles
0233
BBC: The Wonderful World of Blood


Human / Човек (2015)
описание
Human / Човек (2015)
downloads movie subtitles
0237
0087
0075
Part 1
Part 2
Part 3


Coup / Преврат (1999)
описание
Coup / Преврат (1999)
downloads movie subtitles
0188
Coup


In fabbrica / Във фабриката (2007)
описание
In fabbrica / Във фабриката (2007)
downloads movie subtitles
0093
In fabrica


Killing Us Softly 4 / Убиват ни нежно 4 (2010)
описание
Killing Us Softly 4 / Убиват ни нежно 4 (2010)
downloads movie subtitles
0899
Killing Us Softly 4


The Story of 1 / История на единицата (2005)
описание
The Story of 1 / История на единицата (2005)
downloads movie subtitles
0070
The Story of 1


Psychedelica / Психеделика (2018)
описание
Psychedelica / Психеделика (2018)
downloads movie subtitles
0111
0064
0048
0055
0049
0038
0051
0037
0031
0029
0033
0026
0032
0033
Episode 01: Psychedelics and Consciousness
Episode 02: Shamanic Root
Episode 03: Ayahuasca Journey into Infinity
Episode 04: DMT Revolution of Consciousness
Episode 05: Psilocybin The Magic of Mushrooms
Episode 06: Cacti Indigenous Medicine of the Mind
Episode 07: Cannabis The Original Medicine
Episode 08: Shadow Side of Psychedelics
Episode 09: Engaging the Dream
Episode 10: Integrating Psychedelic Experiences
Episode 11: The Holly Mushroom Theory
Episode 12: A Psychedelic Society
Episode 13: Sound Healing and Sonic Psychedelics
Episode 14: You Are the Medicine     англ.субтитри за всички епизоди


The Science of Sleep / Наука за съня (2016)
описание
The Science of Sleep / Наука за съня (2016)
downloads movie subtitles
0100
TVF: The Science of Sleep


Why Cant My Child Speak / Защо детето ми не може да говори (2017)
описание
Why Cant My Child Speak / Защо детето ми не може да говори (2017)
downloads movie subtitles
0029
Why Cant My Child Speak


Pop - The Science of Bubbles / Пук - Науката за мехурите (2013)
описание
Pop - The Science of Bubbles / Пук - Науката за мехурите (2013)
downloads movie subtitles
0035
Pop - The Science of Bubbles     английски субтитри


Can Science Make Me Perfect / Може ли науката да ме направи съвършен (2018)
описание
Can Science Make Me Perfect / Може ли науката да ме направи съвършен (2018)
downloads movie subtitles
0054
Can Science Make Me Perfect

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 предишна страница 33