:::::ЧОВЕК:::::                


Sound Waves - The Symphony of Physics / Звукови вълни - Симфонията на физиката (2017)
описание
Sound Waves - The Symphony of Physics / Звукови вълни - Симфонията на физиката (2017)
downloads movie subtitles
0195
0138
Part 1 - Making Sound
Part 2 - Using Sound


Rosslyn Chapel - A Treasure in Stone / Рослински параклис - Съкровище от камък (2010)
описание
Rosslyn Chapel - A Treasure in Stone / Рослински параклис - Съкровище от камък (2010)
downloads movie subtitles
0110
BBC Rosslyn Chapel - A Treasure in Stone


Illusions / Илюзии (2017)
описание
Illusions / Илюзии (2017)
downloads movie subtitles
1178
Illusions


Hitlers Riches / Богатствата на Хитлер (2014)
описание
Hitlers Riches / Богатствата на Хитлер (2014)
downloads movie subtitles
0299
Hitlers Riches


EU for U / Европейски съюз за Украйна (2016)
описание
EU for U / Европейски съюз за Украйна (2016)
downloads movie subtitles
0153
EU for U


A New Understanding - The Science of Psilocybin / Едно ново разбиране - Науката за псилоцибина (2015)
описание
A New Understanding - The Science of Psilocybin / Едно ново разбиране - Науката за псилоцибина (2015)
downloads movie subtitles
0282
A New Understanding - The Science of Psilocybin


The Wonderful World of Blood / Прекрасният свят на кръвта (2015)
описание
The Wonderful World of Blood / Прекрасният свят на кръвта (2015)
downloads movie subtitles
0292
BBC: The Wonderful World of Blood


Human / Човек (2015)
описание
Human / Човек (2015)
downloads movie subtitles
0298
0107
0092
Part 1
Part 2
Part 3


Coup / Преврат (1999)
описание
Coup / Преврат (1999)
downloads movie subtitles
0246
Coup


In fabbrica / Във фабриката (2007)
описание
In fabbrica / Във фабриката (2007)
downloads movie subtitles
0107
In fabrica


Killing Us Softly 4 / Убиват ни нежно 4 (2010)
описание
Killing Us Softly 4 / Убиват ни нежно 4 (2010)
downloads movie subtitles
1555
Killing Us Softly 4


The Story of 1 / История на единицата (2005)
описание
The Story of 1 / История на единицата (2005)
downloads movie subtitles
0091
The Story of 1


Psychedelica / Психеделика (2018)
описание
Psychedelica / Психеделика (2018)
downloads movie subtitles
0276
0150
0119
0132
0109
0081
0106
0075
0067
0063
0077
0058
0073
0079
Episode 01: Psychedelics and Consciousness
Episode 02: Shamanic Root
Episode 03: Ayahuasca Journey into Infinity
Episode 04: DMT Revolution of Consciousness
Episode 05: Psilocybin The Magic of Mushrooms
Episode 06: Cacti Indigenous Medicine of the Mind
Episode 07: Cannabis The Original Medicine
Episode 08: Shadow Side of Psychedelics
Episode 09: Engaging the Dream
Episode 10: Integrating Psychedelic Experiences
Episode 11: The Holly Mushroom Theory
Episode 12: A Psychedelic Society
Episode 13: Sound Healing and Sonic Psychedelics
Episode 14: You Are the Medicine     англ.субтитри за всички епизоди


The Science of Sleep / Наука за съня (2016)
описание
The Science of Sleep / Наука за съня (2016)
downloads movie subtitles
0205
TVF: The Science of Sleep


Why Cant My Child Speak / Защо детето ми не може да говори (2017)
описание
Why Cant My Child Speak / Защо детето ми не може да говори (2017)
downloads movie subtitles
0065
Why Cant My Child Speak


Pop - The Science of Bubbles / Пук - Науката за мехурите (2013)
описание
Pop - The Science of Bubbles / Пук - Науката за мехурите (2013)
downloads movie subtitles
0068
Pop - The Science of Bubbles     английски субтитри


Can Science Make Me Perfect / Може ли науката да ме направи съвършен (2018)
описание
Can Science Make Me Perfect / Може ли науката да ме направи съвършен (2018)
downloads movie subtitles
0145
Can Science Make Me Perfect


The Secret Rules of Modern Living - Algorithms / Тайните правила на съвременния живот - Алгоритми (2015)
описание
The Secret Rules of Modern Living - Algorithms / Тайните правила на съвременния живот - Алгоритми (2015)
downloads movie subtitles
0065
The Secret Rules of Modern Living - Algorithms     английски субтитри


Santa’s Workshop / Работилницата на Дядо Коледа (2004)
описание
Santa’s Workshop / Работилницата на Дядо Коледа (2004)
downloads movie subtitles
0022
Santa’s Workshop


Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
описание
Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
downloads movie subtitles
0003
0003
0003
0004
0003
0004
юли 2016
август 2016
септември 2016
октомври 2016
ноември 2016
декември 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 предишна страница 33 следваща страница 34 35