:::::ИЗКУСТВО:::::                


BBC - Masterpieces of Vienna / Шедьоврите на Виена (2007)
описание
BBC - Masterpieces of Vienna / Шедьоврите на Виена (2007)
downloads movie subtitles
0537
0449
0351
Episode 01 - The Tempest Kokoshka
Episode 02 - Freuds Couch
Episode 03 - Death and the Maiden


Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
описание
Adventures in Architecture / Приключения в архитектурата (2007)
downloads movie subtitles
1005
0544
0502
0427
0426
0434
0431
0467
Episode 01 - Beauty
Episode 02 - Death
Episode 03 - Paradise
Episode 04 - Disaster
Episode 05 - Connections
Episode 06 - Power
Episode 07 - Dreams
Episode 08 - Pleasure


The Art of Germany / Изкуството на Германия (2010)
описание
The Art of Germany / Изкуството на Германия (2010)
downloads movie subtitles
0488
0413
0416
Episode 01 - A Divided Land
Episode 02 - Dream and Machine
Episode 03 - In the Shadow of Hitler


The Art of Spain / Изкуството на Испания (2008)
описание
The Art of Spain / Изкуството на Испания (2008)
downloads movie subtitles
0699
0510
0489
Episode 01 - The Moorish South
Episode 02 - The Dark Heart
Episode 03 - The Mystical North


Masters of Heaven аnd Earth - The Secrets of Tai Chi Chuan / Повелителите на Небето и Земята - Тайните на Тай Дзи Цюан (2008)
описание
Masters of Heaven аnd Earth - The Secrets of Tai Chi Chuan / Повелителите на Небето и Земята - Тайните на Тай Дзи Цюан (2008)
downloads movie subtitles
1253
Masters of Heaven аnd Earth - The Secrets of Tai Chi Chuan


The Art of Russia / Изкуството на Русия (2009)
описание
The Art of Russia / Изкуството на Русия (2009)
downloads movie subtitles
0272
0186
0179
Episode 01 - Out of the Forest     английски субтитри
Episode 02 - Roads to Revolution     английски субтитри
Episode 03 - Smashing the Mould     английски субтитри


Государственный эрмитаж / Ермитажът (2010)
описание
Государственный эрмитаж / Ермитажът (2010)
downloads movie subtitles
0548
Государственный эрмитаж     sty


The Golden Age of Civic Architecture / Златната епоха на градската архитектура (2010)
описание
The Golden Age of Civic Architecture / Златната епоха на градската архитектура (2010)
downloads movie subtitles
0632
0429
Episode 01 - Neo-Classical
Episode 02 - The Gothic Revival


BBC - A History of Christianity / История на християнството (2009)
описание
BBC - A History of Christianity / История на християнството (2009)
downloads movie subtitles
1806
1048
1057
0817
0748
0705
Episode 01 - The First Christianity
Episode 02 - Catholicism: The Unpredictable Rise of Rome
Episode 03 - Orthodoxy - From Empire to Empire
Episode 04 - Reformation: The Individual before God
Episode 05 - Protestantism - The Evangelical Explosion
Episode 06 - God in the Dock


BBC - The Medici: Makers of Modern Art / Медичите: Създателите на модерното изкуство (2008)
описание
BBC - The Medici: Makers of Modern Art / Медичите: Създателите на модерното изкуство (2008)
downloads movie subtitles
1288
The Medici: Makers of Modern Art


Максим (2011)
описание
Максим (2011)
downloads movie subtitles
0662
филмът е на български език


1 Giant Leap - What About Me / Една гигантска стъпка - Ами аз? (2009)
описание
1 Giant Leap - What About Me / Една гигантска стъпка - Ами аз? (2009)
downloads movie subtitles
2538
1 Giant Leap - What About Me


Antonio Gaudi / Антонио Гауди (1985)
описание
Antonio Gaudi / Антонио Гауди (1985)
downloads movie subtitles
1126
Antonio Gaudi


Cave of Forgotten Dreams / Пещерата на забравените сънища (2010)
описание
Cave of Forgotten Dreams / Пещерата на забравените сънища (2010)
downloads movie subtitles
0458
Cave of Forgotten Dreams     англ. и руски субтитри


Da Vinci - The Lost Treasure / Да Винчи - Изгубеното съкровище (2011)
описание
Da Vinci - The Lost Treasure / Да Винчи - Изгубеното съкровище (2011)
downloads movie subtitles
0616
BBC - Da Vinci - The Lost Treasure


The Lost Cave Temples / Изгубените скални храмове (2009)
описание
The Lost Cave Temples / Изгубените скални храмове (2009)
downloads movie subtitles
0529
The Lost Cave Temples


PBS Nova - Building The Great Cathedrals / Построяването на големите катедрали (2010)
описание
PBS Nova - Building The Great Cathedrals / Построяването на големите катедрали (2010)
downloads movie subtitles
1149
Building The Great Cathedrals


Salt / Сол (2009)
описание
Salt / Сол (2009)
downloads movie subtitles
0326
Salt


Mysteries of Asia / Загадките на Азия (2001)
описание
Mysteries of Asia / Загадките на Азия (2001)
downloads movie subtitles
1539
0330
0424
Episode 01 - Jewels in the Jungle
Episode 02 - Secrets of the Great Wall     англ. субтитри
Episode 03 - The Lost Temples of India     англ. субтитри


Secrets of Shangri-La: Quest for Sacred Caves / Загадката на Шангри-Ла: В търсене на свещените пещери (2009)
описание
Secrets of Shangri-La: Quest for Sacred Caves / Загадката на Шангри-Ла: В търсене на свещените пещери (2009)
downloads movie subtitles
0563
Secrets of Shangri-La: Quest for Sacred Caves

1 2 3 предишна страница 4 следваща страница 5 6 7 8