:::::КАТАСТРОФИ:::::                


The Age of Stupid / Ерата на глупостта (2009)
описание
The Age of Stupid / Ерата на глупостта (2009)
downloads movie subtitles
4480
The Age of Stupid


Earth Days / Дни на Земята (2009)
описание
Earth Days / Дни на Земята (2009)
downloads movie subtitles
0354
0179
CD 1     английски субтитри
CD 2     английски субтитри


Бизнес-2012. Ошибка майя (2010)
описание
Бизнес-2012. Ошибка майя (2010)
downloads movie subtitles
1073
Филмът е на руски език


Тайные Знаки - Апокалипсис / Тайни знаци - Апокалипсис (2009/2010)
описание
Тайные Знаки - Апокалипсис / Тайни знаци - Апокалипсис (2009/2010)
downloads movie subtitles
1870
1020
0695
0317
0326
0425
0687
0329
0414
0312
0292
0437
Переворот земли
Генная модификация
Глобальное потепление
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език
Филмът е на руски език


Inside Job (2010)
описание
Inside Job (2010)
downloads movie subtitles
2898
Inside Job


Aerosol Crimes aka Chemtrails / Аерозолни престъпления
описание
Aerosol Crimes aka Chemtrails / Аерозолни престъпления
downloads movie subtitles
2018
Aerosol Crimes


Тайная жизнь Чернобыля / Тайният живот на Чернобил (2006)
описание
Тайная жизнь Чернобыля / Тайният живот на Чернобил (2006)
downloads movie subtitles
2406
Тайная жизнь Чернобыля


Alien Invasion: When Aliens Attack / Нашествие на извънземни: Когато извънземните нападнат (2011)
описание
Alien Invasion: When Aliens Attack / Нашествие на извънземни: Когато извънземните нападнат (2011)
downloads movie subtitles
4386
NG: Alien Invasion: When Aliens Attack


Gasland / Газланд (2010)
описание
Gasland / Газланд (2010)
downloads movie subtitles
6143
Gasland


Crude: The Real Price of Oil / Суровата истина за Шеврон (2009)
описание
Crude: The Real Price of Oil / Суровата истина за Шеврон (2009)
downloads movie subtitles
1679
Crude: The Real Price of Oil


Fracking Hell / Шистовият ад (2011)
описание
Fracking Hell / Шистовият ад (2011)
downloads movie subtitles
3148
Fracking Hell


Solutions locales pour un dеsordre global / Локални решения за глобално безредие (2010)
описание
Solutions locales pour un dеsordre global / Локални решения за глобално безредие (2010)
downloads movie subtitles
1962
1543
Part I
Part II


H2Oil (2009)
описание
H2Oil (2009)
downloads movie subtitles
0983
H2Oil     английски и френски субтитри


Green: The Film / Грийн (2009)
описание
Green: The Film / Грийн (2009)
downloads movie subtitles
2338
филмът не се нуждае от превод


PBS Nova - Surviving the Tsunami (2011)
описание
PBS Nova - Surviving the Tsunami (2011)
downloads movie subtitles
0347
PBS Nova - Surviving the Tsunami     Английски текст


End:Civ Resist Or Die (2010)
описание
End:Civ Resist Or Die (2010)
downloads movie subtitles
0431
End:Civ Resist Or Die


Fracking - Gefährliche Gier / Опасен ламтеж (2011)
описание
Fracking - Gefährliche Gier / Опасен ламтеж (2011)
downloads movie subtitles
1318
Fracking - Gefährliche Gier


There`s no tomorrow / Няма "Утре" (2012)
описание
There`s no tomorrow / Няма "Утре" (2012)
downloads movie subtitles
7284
There`s no tomorrow


In Orbit: How Satellites Rule Our World / В орбита: как сателитите управлява света ни (2012)
описание
In Orbit: How Satellites Rule Our World / В орбита: как сателитите управлява света ни (2012)
downloads movie subtitles
1586
BBC - In Orbit: How Satellites Rule Our World


Chernobyl: Life In The Dead Zone / Чернобил - Живот в мъртвата зона (2007)
описание
Chernobyl: Life In The Dead Zone / Чернобил - Живот в мъртвата зона (2007)
downloads movie subtitles
1226
Chernobyl: Life In The Dead Zone

1 2 3 4 5 предишна страница 6 следваща страница 7 8