:::::ИЗКУСТВО:::::                


The Life and Times of Frida Kahlo (2005) / Животът и времето на Фрида Кало (2005)
описание
The Life and Times of Frida Kahlo (2005) / Животът и времето на Фрида Кало (2005)
downloads movie subtitles
0165
0060
The Life and Times of Frida Kahlo
Интервюта с ученици на Кало


BBC: Symphony / Симфония (2011)
описание
BBC: Symphony / Симфония (2011)
downloads movie subtitles
0390
0250
0206
0194
Episode 01 - Genesis and Genius
Episode 02 - Beethoven and beyond
Episode 03 - New Nations and New Worlds
Episode 04 - Revolution and Rebirth


BBC - The Richest Songs in the World / Най-богатите песни в света (2013)
описание
BBC - The Richest Songs in the World / Най-богатите песни в света (2013)
downloads movie subtitles
0580
BBC - The Richest Songs in the World


BBC - The Dark Ages: An Age of Light / Тъмните векове: Епоха на просветление (2012)
описание
BBC - The Dark Ages: An Age of Light / Тъмните векове: Епоха на просветление (2012)
downloads movie subtitles
0592
0359
0292
0280
Episode 01 - The Clash of the Gods
Episode 02 - What the Barbarians Did for Us     английски субтитри     Надежда Иванова
Episode 03 - The Wonder of Islam     английски субтитри     Надежда Иванова
Episode 04 - The Men of the North     английски субтитри     Надежда Иванова


BBC America - The Real History Of Science Fiction / Истинската история на научната фантастика (2014)
описание
BBC America - The Real History Of Science Fiction / Истинската история на научната фантастика (2014)
downloads movie subtitles
0527
0377
0297
0317
Episode 01 - Robots
Episode 02 - Space
Episode 03 - Invasion
Episode 04 - Time


Genius Within: The Inner Life Of Glenn Gould / Вътрешният живот на Глен Гулд (2009)
описание
Genius Within: The Inner Life Of Glenn Gould / Вътрешният живот на Глен Гулд (2009)
downloads movie subtitles
0142
The Inner Life of Glenn Gould


NG - Medieval Fight Book / Средновековен ръкопис по фехтовка (2010)
описание
NG - Medieval Fight Book / Средновековен ръкопис по фехтовка (2010)
downloads movie subtitles
0240
Medieval Fight Book


The Machine that Made Us / Машината, която ни създаде (2008)
описание
The Machine that Made Us / Машината, която ни създаде (2008)
downloads movie subtitles
0403
BBC - The Machine that Made Us     английски субтитри


Bulgaria Inside / България отвътре (2004)
описание
Bulgaria Inside / България отвътре (2004)
downloads movie subtitles
1289
Филмът е на български език


Visions of Europe / Гледки от Европа (2010)
описание
Visions of Europe / Гледки от Европа (2010)
downloads movie subtitles
0690
0344
0228
0283
0258
0215
0211
0178
0375
0190
0171
0153
0144
0133
0127
0084
Episode 01 - The Great Cities of Europe
Episode 02 - Greece
Episode 03 - Greece off the Beaten Track
Episode 04 - Austria
Episode 05 - Italy the Great Cities
Episode 06 - Italy Northern Style
Episode 07 - Italy Southern Style
Episode 08 - Sicily
Episode 09 - Germany Bavaria
Episode 10 - Germany Along the Rhine
Episode 11 - France Provence
Episode 12 - France the Riviera
Episode 13 - England
Episode 14 - Scotland
Episode 15 - Ireland
Episode 16 - Wales


The Salt of the Earth / Солта на Земята (2014)
описание
The Salt of the Earth / Солта на Земята (2014)
downloads movie subtitles
0586
The Salt of the Earth


The Queen`s Palaces / Дворците на кралицата (2011)
описание
The Queen`s Palaces / Дворците на кралицата (2011)
downloads movie subtitles
0273
0140
0105
Episode 1: Buckingham Palace
Episode 2: Windsor Castle
Episode 3: Palace of Holyroodhouse


The Greatest Poem of World War One / Най-великата поема на Първата световна война (2016)
описание
The Greatest Poem of World War One / Най-великата поема на Първата световна война (2016)
downloads movie subtitles
0278
The Greatest Poem of World War One


Art of Scandinavia / Изкуството на Скандинавия (2016)
описание
Art of Scandinavia / Изкуството на Скандинавия (2016)
downloads movie subtitles
0283
0138
0111
Episode 01 - Dark Night of the Soul
Episode 02 - Once upon a Time in Denmark
Episode 03 - Democratic by Design


Terry Pratchett: Back in Black / Тери Пратчет: Завръщане в черно (2016)
описание
Terry Pratchett: Back in Black / Тери Пратчет: Завръщане в черно (2016)
downloads movie subtitles
0160
Terry Pratchett: Back in Black


The Secret of Beethovens Fifth Symphony / Тайната на 5-та Симфония от Бетовен (2016)
описание
The Secret of Beethovens Fifth Symphony / Тайната на 5-та Симфония от Бетовен (2016)
downloads movie subtitles
0148
The Secret of Beethovens Fifth Symphony


War of Words: Soldier-Poets of the Somme / Война на думи: Войниците-поети на Сома (2014)
описание
War of Words: Soldier-Poets of the Somme / Война на думи: Войниците-поети на Сома (2014)
downloads movie subtitles
0053
War of Words: Soldier-Poets of the Somme


How the Devil Got His Horns - A Diabolical Tale / Как Дяволът получи рогата си (2012)
описание
How the Devil Got His Horns - A Diabolical Tale / Как Дяволът получи рогата си (2012)
downloads movie subtitles
0022
How the Devil Got His Horns - A Diabolical Tale


Rosslyn Chapel - A Treasure in Stone / Рослински параклис - Съкровище от камък (2010)
описание
Rosslyn Chapel - A Treasure in Stone / Рослински параклис - Съкровище от камък (2010)
downloads movie subtitles
0049
BBC Rosslyn Chapel - A Treasure in Stone


The Real Doctor Zhivago / Истинският Доктор Живаго (2017)
описание
The Real Doctor Zhivago / Истинският Доктор Живаго (2017)
downloads movie subtitles
0034
BBC: The Real Doctor Zhivago

1 2 3 4 5 6 предишна страница 7 следваща страница 8