:::::КОНФЛИКТИ:::::                


Namibia - Genocide and the Second Reich / Намибия - Геноцидът и Вторият райх (2004) Namibia - Genocide and the Second Reich / Намибия - Геноцидът и Вторият райх (2004)
downloads movie subtitles
0526
Namibia - Genocide and the Second Reich


1983 - The Brink Of Apocalypse / 1983 - Границата на апокалипсиса (2007)
описание
1983 - The Brink Of Apocalypse / 1983 - Границата на апокалипсиса (2007)
downloads movie subtitles
0766
1983 - The Brink Of Apocalypse


Greatest Military Clashes / Най-големите военни сблъсъци Greatest Military Clashes / Най-големите военни сблъсъци
downloads movie subtitles
2037
вградени български субтитри


War Made Easy: How Presidents and Pundits Keep Spinning Us to Death / Война се прави лесно: Как президенти и специалисти продължават да ни омайват до смърт (2007)
описание
War Made Easy: How Presidents and Pundits Keep Spinning Us to Death / Война се прави лесно: Как президенти и специалисти продължават да ни омайват до смърт (2007)
downloads movie subtitles
2634
War Made Easy


No End in Sight (2007) No End in Sight (2007)
downloads movie subtitles
0557
No End in Sight     английски субтитри


Iraq for Sale / Разпродажбата на Ирак (2006)
описание
Iraq for Sale / Разпродажбата на Ирак (2006)
downloads movie subtitles
3191
Iraq for Sale


Hannibal vs Rome / Анибал срещу Рим (2006) Hannibal vs Rome / Анибал срещу Рим (2006)
downloads movie subtitles
0581
National Geographic Hannibal vs Rome


Русский крест над Балканами / Руски кръст над Балканите (2009)
описание
Русский крест над Балканами / Руски кръст над Балканите (2009)
downloads movie subtitles
2136
Руски кръст над Балканите


Memory of the Camps / Спомен за лагерите (1945)
описание
Memory of the Camps / Спомен за лагерите (1945)
downloads movie subtitles
1553
Memory of the Camps


The War On Democracy / Война срещу демокрацията (2007)
описание
The War On Democracy / Война срещу демокрацията (2007)
downloads movie subtitles
5090
The War On Democracy


The Art Of War - Sun Tzu / Изкуството на войната - Сун Дзъ (2009)
описание
The Art Of War - Sun Tzu / Изкуството на войната - Сун Дзъ (2009)
downloads movie subtitles
3351
The Art Of War - Sun Tzu


Blue Gold: World Water Wars / Синьото злато: Световните войни за водата (2008)
описание
Blue Gold: World Water Wars / Синьото злато: Световните войни за водата (2008)
downloads movie subtitles
1334
Blue Gold: World Water Wars     португалски субтитри


No Volveran - The Venezuelan Revolution Now / Те няма да се върнат - Венецуелската революция сега  (2007)
описание
No Volveran - The Venezuelan Revolution Now / Те няма да се върнат - Венецуелската революция сега (2007)
downloads movie subtitles
2650
No Volverаn - The Venezuelan Revolution Now


Venezuela: Revolution From The Inside Out / Венецуела: Революция наопаки (2008)
описание
Venezuela: Revolution From The Inside Out / Венецуела: Революция наопаки (2008)
downloads movie subtitles
0336
Venezuela: Revolution From The Inside Out


Ржев - Неизвестната битка на Георгий Жуков (2009)
описание
Ржев - Неизвестната битка на Георгий Жуков (2009)
downloads movie subtitles
2259
Ржев - Неизвестната битка на Георгий Жуков


Тайны финской войны / Тайните на финската война (2002)
описание
Тайны финской войны / Тайните на финската война (2002)
downloads movie subtitles
1115
Тайны финской войны


Най-дългият ден - D-Day (2010)
описание
Най-дългият ден - D-Day (2010)
downloads movie subtitles
3398
Филмът е на български език


The Battle for Midway / Битката за Мидуей (1998)
описание
The Battle for Midway / Битката за Мидуей (1998)
downloads movie subtitles
0600
National Geographic: The Battle for Midway


Халхин-Гол. Неизвестная война / Халхин Гол - неизвестната война (2008)
описание
Халхин-Гол. Неизвестная война / Халхин Гол - неизвестната война (2008)
downloads movie subtitles
1139
Халхин-Гол. Неизвестная война


Генерал Власов и атаман Краснов: Пакт с дьяволом / Генерал Власов и атаман Краснов: Пакт с дявола (2009)
описание
Генерал Власов и атаман Краснов: Пакт с дьяволом / Генерал Власов и атаман Краснов: Пакт с дявола (2009)
downloads movie subtitles
1235
Генерал Власов и атаман Краснов: Пакт с дьяволом

1 2 3 4 5 6 7 предишна страница 8 следваща страница 9 10 11 12 13 14 15