НОВИНИ


ЛЕКЦИЯ: ЗАГАДКИТЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ДВОЙНИ ЗВЕЗДИ
19.11.2015


Лекция на тема "Загадките на рентгеновите двойни звезди: Изследване с 2м телескоп на НАО Рожен" ще изнесе доц. Кирил Стоянов в рамките на програмата на Кръжока по астрономия към Физическия факултет на Софийския университет.
 
Лекцията ще се проведе на 19 ноември 2015 г., в 19:15 часа в зала А315 на Физическия факултет. Едни от най-интересните типове двойни звезди са рентгеновите двойни. Те се състоят от неутронна звезда или черна дупка, която акретира вещество от масивен и горещ донор, вследствие се наблюдават колосални експлозии, видими в рентгеновия диапазон на спектъра. Историята на изследването на рентгеновите двойни звезди е пряко свързана с историята на рентгеновата астрономия – един от най-интересните и бързо развиващите се клонове на съвременната астрофизика. Въпреки, че тези звезди са силни източници на рентгеново лъчение, те са не по-малко интересни за изследване и във видимия и радио диапазони, а някои от тях излъчват и гама лъчи. Принос в изследването на рентгеновите двойни звезди има и НАО Рожен, където се провеждат регулярни спектрални наблюдения с цел изследване на физическите условия и параметри на околозвездните дискове в тези обекти, които са основния източник на водород, активиращ рентгеновата светимост.
 

Доц. Кирил Стоянов работи в Института по астрономия с НАО от 2007. Научните му интереси са свързани с двойните звезди с компактен обект – симбиотични, катаклизмични и рентгенови двойни звезди.

Заповядайте да разкриете тайните на рентгеновите двойни звезди и да научите за последните резултати, получени с 2м телескоп на НАО Рожен с доц. Кирил Стоянов.
 

 
източник: offnews.bg

 


 
1056695