НОВИНИ


КАК ХОРАТА ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ. ПАРИ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТ
22.11.2015


Защо хората действат ирационално? Възможно ли е да се промени поведението на човека от външно влияние върху различни области на мозъка? На тези и други въпроси отговаря една млада наука - невроикономиката.
 
Невроикономиката съчетава психология, икономика и неврофизиология. Тя разглежда процеса на вземане на решения при избора измежду алтернативи, разпределението между риск и възнаграждение. Естествено вземането на решения и въобще поведението на биологичните системи се разглежда на няколко нива - биохимическо ниво, генетично, етично и т.н. Амбицията на невроикономиката е да обедини тези нива и да предложи обща теория на поведението. Способността за вземане на решение е ключов параметър на поведението, който разделя живите от неживите системи. Играта "Ултиматум": Чувството за справедливост взема превес над рационалните решения Едно от първите изследвания на невроикономиката са проведени именно с игра за пари.
 


Вероятно мнозина ще предположат, че хората ще постъпят рационално и ще вземат каквато и сума да им се предложи - все пак дори и 1 долар е повече от нищо. Но се оказва, че повечето не се съгласяват, ако им се предложи по-малко от 20-30% от сумата. Според изследване със същата игра сред някои африкански племена, хората масово се отказват при суми по-малко от 30-40%, дори ако отказаната сума е равна на тримесечния им доход.
 


Учените се опитали да регистрират мозъчната дейност, когато на хората се предлага несправедлива сума пари. Те открили, че се активират области от главния мозък, свързани с рационалното вземане на решения, както и области в мозъчната кора - т.нар "инсула" (Insular cortex), свързана с емоциите. Когато някой човек откаже сумата, у него е особено активна тази област на мозъка. Това е емоционалната област на кората на главния мозък, която се активира, когато чувстваме болка и когато чувстваме отвращение. Това означава, че у човек възниква някаква емоционална реакция към несправедливостта и колкото е по-силна тази реакция, толкова е по-голяма вероятността хората да откажат тези пари.Можем ли да въздействаме на тези области на главния мозък и да променим поведението на хората?

Да, и това вече е правено с помощта на магнитно поле, с т.нар транскраниална магнитна стимулация. Изследователите се опитали да повлияят на префронталната кора, която е отговорна за рационалното човешко поведение. Те открили, че ако временно се потиснат тези области, хората започват да приемат несправедливата оферта. Тоест, ако обикновено отказват в 90% от случаите, след магнитното въздействие започват да се отказват само в 60% от случаите. Все пак, на въпроса смятат ли подялбата за справедлива и тези, на които е въздействано с магнитно поле, и тези, на които не е отговаряли, че не е справедливо. Това означава, че мнението им си остава същото, но външното въздействие (чрез транскраниална магнитна стимулация) е повлияло на взимането на решение и ги е накарало да постъпят по друг начин.
 
източник: offnews.bg

 


 
1035644