НОВИНИ


ТЕЛЕСКОПЪТ ХЪБЪЛ ЗАСНЕ НЕВЕРОЯТНО МАСИВНА И БЪРЗА ГАЛАКТИКА
27.02.2017

Галактиката UGC 12591. ESA/Hubble & NASA

Ново изображение от космическия телескоп Hubble демонстрира забележителната галактика UGC 12591, разположена в западната област на свръструпването на галактики Персей-Риби на разстояние малко по-малко от 400 милиона светлинни години от Земята.
 

Сверхструпването Персей-Риби е една от двете доминиращи концентрации на галактики в най-близката до нас Вселената (в рамките на 300 милиона светлинни години), които са разположени от двете страни на местното свръхструпване и по протежение на равнината на нашата галактика.

Самата галактика е в междинна фаза между лещовидна и елиптична галактика. UGC 12591 е необикновена галактика. Масата й, заедно с халото тъмна материя се оценява на няколко стотици милиарда слънца, и е четири пъти повече от масата на Млечния път, а скоростта й на въртене е около 1,80 милиона километра в час.

Наблюденията на Hubble помагат на астрономите да разберат еволюцията на UGC 12591 и да отговорят на въпроса: Дали UGC 12591 се е образувала и пораснала постепенно или е станала изключително масивна заради сблъсъка си с друга голяма галактика в миналото?


 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
954719