НОВИНИ


ИСТОРИЯТА НА ДИНОЗАВРИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕНАПИШЕ
23.03.2017


Палеонтолозите е време да преразгледат своите виждания за еволюцията на динозаврите. Повод за това е изследването на Матю Барон (Matthew Baron), което мнозина наричат революция в палеонтологията, публикувано в едно от най-престижните в света научни списания, Nature.
 

Барон реформира систематиката на динозаврите, прекроявайки състава и родствените връзки на основните групи древни гущери, съобщава онлайн изданието на Nature.

Доскоро повечето специалисти смятаха, че динозаврите (Dinosauria) е надразред, състоящ се от два разреда - гущеробедрените (Saurischia) и птицебедрените (Ornithischia). Основната разлика между тези две групи, както може да се досетите, е тазобедрената структура. Гущеробедрените от своя страна се разделят на подразреда, четириноги тревопасни зауроподоморфи (Sauropodomorpha) и хищни двуноги тероподи (Theropoda), а птицебедрените - на няколко различни групи, от състава на които се интересуват само много тесен кръг специалисти. Първоначално за гущеробедрените и птицебедрените е приписван независим произход, но с течение на времето, палеонтолозите са все повече клонят към мнението, че имат общи предци.

През последните 130 години тази схема, устройваща всички, а не вписващите се в нея детайли се игнорираха или се считаха за съвпадение.

Но Матю Барон не е доволен от това положение. "Има нещо, което не се връзва," - отбелязва палеонтологът.

Като начало Барон проучва колкото се може повече образци на динозаври, съхранявани в музеите в различни части на света. 

Резултат от тази интензивна дейност е анализът на 457 анатомични особености на 74 вида динозаври, включени в изследването. Наличните характеристики, според правилата на двоичния код се обозначавани като единица, а отсъстващите - като нула. Ако не може точно да се каже, поставят въпросителен знак в съответното поле. В резултат на това, всеки вид получава своеобразен бар код и анализирайки всички, компютърът дава шокиращо заключение - тероподите са близки не с зауроподите, а с гущеробедрените и трябва да се обединят в нова единна група Ornithoscelida, тоест "птицелапи" в буквален превод. 

Родословновното дърво на динозавърите традиционно се разделя на гущеробедрени (Saurischia) и птицебедрени (Ornithischia) и една ранна група месоядни динозаври, Herrerasauridae, отклонение, поставяно на различни места в родословното дърво. В рамките на предложената схема, тероподите като Т. рекс сега са групирани с птицебедрените динозаври като Стегозавъра.

За първи път група със същото име и с такава структура е предложена още през 1870 г. от известния британски еволюционист от миналия век Томас Хъксли (Thomas Huxley).

"Месоядните тероподи (Theropoda) са по-тясно свързани с растителноядните птицебедрени (Ornithischia), както и някои животни, като например диплодок (Diplodocus), въобще изпадат от рамките на традиционната група, която ние наричаме динозаври. Това означава, че в бъдеще ще трябва да се промени дефиницията на понятието "динозавър", за да може диплококът и неговите роднини все още да може да се считат за динозаври", - заяви Барон.

Друга изненада е изводът за сближаването завроподите със семейството на Herrerasauridae - ранни месоядни динозаври, по принцип възприемани като най-близки роднини на тероподите. Така, адаптацията на хереразаврите и тероподите към хищен живот се предлага да се счита за конвергентни, развили се независимо едни от други.

Както отбелязват учените, разработената от тях схема на родствени връзки между динозаврите помага да се обясни защо перата се срещат както у някои тероподи, така и у някои птицебедрени гущери. Най-вероятно, казват те, общият прародител на тези групи също е бил пернат. Косвено в полза на новата систематика говорят някои други проучвания, установили, например, че ранните динозаври са били малки и всеядни и са използвали задните си крака за ходене, а предните - за хващане. Новият анализ също показва донякъде изненадващо, че динозаврите, вероятно за първи път са се появили в Северното полукълбо, а не в Гондвана.

"Откриването на новата група Ornithoscelida - е "голяма кървава сделка" - коментира работата на известният британски американски експерт по динозаврите Томас Кар (Thomas Carr), доцент по биология в колежа Картаген. - "Това наистина ме извади от релси, защото фундаментално разтърсва динозаврите".

Макар да признава, че идеята за британски учени изглежда съвсем реалистично, но Кар отбелязва, че други палеонтолози, е вероятно да възприемат новата хипотеза по различни начини, и може да минат много години, преди света на палеонтологията напълно да я приеме. 


 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1016952