НОВИНИ


ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ Е ИМАЛО И БЕЗ НАС
03.12.2015


Някога океанът се е вдигнал с 3 метра, а сега ни плашат с метър и нещо
 
На провеждащата се в момента конференция в Париж за климатичните проблеми вероятно ще се вземе решение за мерки за максимално съкращение на емисиите въглероден диокид. Дори и да се случи, ще се промени ли нещо? В наскоро излязлата книга "Climate Change: Multidecadal and Beyond" на група климатолози се задава въпроса дали може да се направи разлика между измененията, предизвикани от човека и естествената изменчивост на климата. Дали не се надценява влиянието на човека върху настоящия ефект на глобално затопляне? В публикацията се отбелязва: "важна констатация на изследването е, че естественото изменение на климата в последните десетилетия са толкова големи, че без да се отчита тяхното влияние може да се стигне до погрешни оценки за чувствителността на климата на антропогенно (вследствие дейността на човека) въздействие." Има много примери в историята за такова неантропогенно затопляне. Известно е, че в Гренландия преди хиляда години е имало гори. Преди около 7 000 години е имало естествено затопляне, дори по-голямо от сегашното: морското ниво е било 3 метра по-високо, което е един метър по-високо от това, с което борците срещу глобалното затопляне плашат човечеството до края на XXI век.
 


Ако попитате климатолозите за причините за тези събития, измежду многото различни отговори ще бъде задължително изразът "естествена изменчивост". Други учени въобще не намират някакви преки причини за тези промени в климата. Всъщност човечеството има малко познания за техния механизъм.

За съжаление, точни метеорологични наблюдения в тези епохи не е имало, но от косвени признаци като нивото на океана, може да се съди, че климатът на Земята може да се променя бързо и рязко, без никакви емисии на въглероден диоксид от човека и по причини, за които може само да гадаем.

Климатологията е наука, в която не може да се правят мащабни експерименти, а и дори да можеше те може да са опасни. Докато окончателни отговори на тези въпроси няма, човечеството ще бъде в състояние на несигурност.

Глобалното затопляне е факт. Но засега няма надеждни начини за спирането му, няма и увереност, че може да съществуват такива. Всичко, което можем да направим е да бъдем подготвени за неприятен обрат на събитията и да не хвърляме цялата вина на хората.
 

 
източник: offnews.bg

 


 
1013600