НОВИНИ


ЦВЕТОУСЕЩАНЕТО НИ СЕ ПРОМЕНЯ СЪС СЕЗОНИТЕ
11.10.2015


Възприятието ни за цветовете се променя през сезоните, за да компенсира разликата в нюансите.
 
Лятото и пролетта се отъждествяват с ярки, наситени цветове, докато зимата като че е много по-приглушена. Естествената околна среда се променя със сезоните, колкото повече се покачват температурите, толкова по-естествени и наситени стават цветовете. Зимата, със своите къси и тъмни дни, както и липса на живот, се отличава с безцветие. Досега обаче учените не знаеха, че тази цветна промяна се отразява и на начина, по който хората възприемат цветовете. За първи път учени от университет в Йорк, Англия показват как възприятията ни реагират на промяната в картинката, като мозъка се опитва да приравни различните цветови нюанси през различните сезони. За да проверят теорията си, учените провеждат експеримент с 67 мъже и жени в продължение на два различни сезона – януари и юни. Участниците са поставени в тъмни стаи и имат на разположение устройство, което им дава възможност да коригират нюансите. Те трябва да нагласят цвета така, че той да стане „уникално жълт“.
 


Хората идентифицират отчетливо четири основни цвята – синьо, зелено, жълто и червено. Уникалното жълто е специално и стабилно като цвят в големи популации. Въпреки факта, че човешките очи са специфични за индивида, всеки може да разпознае как точно изглежда уникалното жълто в конкретния момент.

При опита, проведен през противоположни сезони, се оказва, че участниците идентифицират уникално жълтото като два различни цвята. Така учените откриват „значителна сезонна промяна в настройките за уникално жълто“.

„В Йорк имаме сиви и тъмни зими, а през лятото зеленината е навсякъде. Зрението ни компенсира тези промени, и дори променя начина, по който си представяме жълтото. Като промяна на цветния баланс на телевизора.“ – казва Лорън Уелбърн, автор на проучването.

Това откритие няма практическо приложение, но допринася за разбирането на начина, по който работи мозъка и как виждаме света. Учените се надяват това да помогне в по-добрата диагностика и лечение на зрителни разстройства.

 

 
източник: fresh-science.com

 


 
1035066