НОВИНИ


ЮЖНА КОРЕЯ СЕ ОТКАЗВА ОТ АТОМНАТА И ФОСИЛНА ЕНЕРГИЯ
06.06.2017


Южна Корея е една от най-високотехнологичните страни, в които доминират компании като Samsung и LG, но енергийната и политика е в пълен дисонанс с това твърдение.
 
Държавата не само разчита предимно на атомни и топлоцентрали (70% от енергията идва от тези източници), но дори осигурява данъчни облекчения на тези индустрии, за да държи цената на тока ниска. Изглежда обаче е дошло време за промяна, особено с избирането на новия президент Мун Дже-ин. Той предлага енергийна стратегия, която да даде предимство на възобновяемите източници на енергия – соларни и ветроцентрали – и природния газ. Изпълнението на тази стратегия е доста ускорено и вероятно ще доведе до някои проблеми.

Първата стъпка, която администрацията на Мун ще направи, е да наложи такси на атомната и фосилна промишленост, като същевременно освободи от такси вноса на природен газ. Президентът също ще замрази мощностите в топлоцентралите и ще преглежда плановете за строеж на нови съоръжения. Идеята е в кратки срокове зелените източници на енергия да се изравнят с конвенционалните и да ги задминат. Мун иска делът на природен газ в енергетиката на страната да скочи от 18 на 27% до 2030-а година, а възобновяемите енергийни източници – от 5 на 20%.

Най-големият проблем с подобна схема е цената на енергията – едва ли навлизането на зелените енргийни източници ще се случи достатъчно бързо, за да може да предложи конкурентни цени. Друг фактор е енергийното потребление на Южна Корея – ще може ли страната да задоволи собствените си нужди без АЕЦ и ТЕЦ? Ако планът все пак сработи, той ще е добър пример как една страна, която силно разчита на „мръсната“ енергия, също може да стане зелена в напълно обозрими срокове.

 


 

 

 
източник: idg.bg

  
1016597