НОВИНИ


НАЛИЧИЕТО НА ДЕВЕТАТА ПЛАНЕТА БЕ ПОДКРЕПЕНО ОТ НОВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА
15.07.2017


Миналата година бе обявено съществуването на неизвестна планета в нашата Слънчева система. Тази хипотеза обаче впоследствие бе поставена под въпрос, тъй като бяха установени отклонения в наблюдението.
 

Сега астрономи с помощта на нова техника анализираха орбитите на така наречените екстремни транснептунови обекти и още веднъж посочват, че има нещо смущаващо.

Неизвестната планета, според изчисленията на двама астрономи от Университета Комплутенсе в Мадрид, е разположена на разстояние между 300-400 пъти дистанцията между Земята и Слънцето (AU), разказва Science Daily.

Резултатите от изследването са публикувани в списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Изследователите изграждат модел на външната Слънчева система и анализират как се движат кометите и големите астероиди в пояса на Кайпер. Изследователите са заинтригувани от едва забележимо свойство на тези комети, което се проявява в мястото, където пресичат равнината на Слънчевата система, ако орбитата им е силно наклонена по отношение на орбитите на повечето планети. Местоположението на тези точки ще се различава значително в зависимост от това дали съществува планетата X или не.

Анализът на движението на 28 такива комети и 24 астероиди кентаври, учените са открили, че техните орбити се пресичат равнината на Слънчевата система в две точки, отдалечени от Слънцето на около 300 и 400 пъти повече от Земята.

В мястото на тези точки вероятността за взаимодействие с други обекти е най-голяма и следователно, в тези точки екстремните транснептунови обекти изпитат драстична промяна в своите орбити, а дори и сблъсък.

Има ли Десета планета?

Астрономът Де ла Фуенте Маркос обяснява, че хипотетичната Девета планета в това проучване няма нищо общо с другата възможна планета или планетоид, намираща се много по-близо до нас, намеквайки за едно друго скорошно откритие. (вж "Сбогом Планета 9. Здравей Планета 10") . Също на базаста на данни за орбитите на транснептуновите обекти от Пояса на Кайпер, астрономите Катрин Волк и Рену Малхотра от Университета на Аризона (САЩ) установиха, че равнината, върху която обикалят тези обекти около Слънцето е леко изкривена, факт, който би могъл да се обясни с наличието на тяло с размера на Марс на 60 AU от Слънцето.

"Като се има предвид настоящото определение за планета, този мистериозен обект не може да бъде истинска планета, дори ако е с размер, подобен на този на Земята, тъй като вероятно е заобиколена от огромни астероиди или планети джуджета", обяснява испанският астроном.


 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
985593