НОВИНИ


ОПАСЕН ЛИ Е РУТЕНИЯТ, КОЙТО СЕ НОСИ СЕГА ПО ВЪЗДУХА ОТ РУСИЯ
11.11.2017

НаукаOFFNews

От края на септември до 13 октомври 2017 г. много европейски контролни станции съобщиха за повишени нива на изотоп на елемента рутений. Посочен е и вероятния източник - Източна Европа, по-специално фармацевтичен завод в Русия.
 

Какво представлява рутеният

Рутеният е открит от Карл Клаус през 1844 г. и заедно с елементите родий, паладий, осмий, иридий и платина образуват група от метали, наречена платинова група. Рутеният е рядък метал, който се среща редом с други метали от платиновата група. Има находища в Южна Африка, Канада и Урал.

Този елемент има шестоъгълна кристална структура и е бял на цвят. Рутеният е твърд бял метал.

Най-стабилен изотоп е рутений-106, но има общо 34 радиоизотопа. Повечето от тях имат много кратък период на полуразпад от по-малко от 5 минути. Елементът съставя няколко изотопа, включително Ru-104, Ru-102, Ru-101, и Ru-100. Ru-102 е най-разпространеният. Металът не реагира с киселини, вода и въздух при стайна температура.

Приложения

Някои съединения и изотопи на рутения имат индустриални приложения и се използват и за медицински цели. Ru-106, например, се използва при лечението на очни тумори. Йод-125 се използва също, но Ru-106 се прилага по-често, защото води до по-малко увреждане на окото. 

Металът се добавя също към сплави с волфрам, никел, молибден, кобалт. Неговите съединения имат приложения в производството на стъкло и керамика. Добавен към сплави, металът се използва в химическата промишленост и електрониката, например, в анодите. Рутеният е катализатор във фармацевтичната и органичната химия. Металът има потенциал да бъде използван в соларните технологии и системи. Някои от съединенията му абсорбират светлина.

Търсенето на рутений се покачва - използва се в електронната промишленост (50%) и химическата промишленост (40%), по-малки количества се използват за легиране на стомана. Световното производство е 12 тона годишно и резервите се оценяват на около 5000 тона.

Какви ефекти има рутеният върху човешкото здраве

Всички рутениеви съединения се смятат за силно токсични и канцерогенни. Съединенията, в които има рутений оцветяват много силно кожата. Погълнатq рутеният се отлага в костите. Рутениевият оксид, Ru О4 , е силно токсичен и летлив, което го прави особено опасен.

Изотопът рутений-106 е един от радионуклидите, които участват в атмосферните тестове на ядрените оръжия,  започнали през 1945 г., с опити в САЩ и завършили през 1980 г. с китайски тест.

Рутений-106 е сред най дълготрайните радионуклиди, които създават и продължават да създават повишен риск от онкологични заболявания в продължение на десетилетия и векове напред.

Екологичните последици от рутения

Има много малко данни за въздействието на рутения върху растенията. Оценките за отлагането му са за изключително ниски нива (5 части на билион и по-малко). 

Не се съобщават никакви негативни последици за околната среда.


 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1015025