НОВИНИ


НАЙ-МАЛКИЯТ КАСЕТОФОН Е ПОСТРОЕН В ЖИВА БАКТЕРИЯ
24.11.2017

Илюстрация: Wang Lab / Columbia University Medical Center

С помощта на системата за редактиране на гени CRISPR/Cas учените успяха "да допълнят" бактериалните клетки със система за записване на околната им среда.
 

Разработката е описана в статия в списание Science.

Учените модифицират бактерии така, че да реагират на промените на някои фактори на средата - например съдържанието на фруктоза или мед в нея - чрез синтезиране на къси фрагменти от ДНК на плазмидите си*.

(1) Хромозомна ДНК. (2) Плазмиди.

*Плазмидът е физически разделен от бактериалната хромозома генетичен елемент, способен да съществува устойчиво и да се реплицира самостоятелно. Плазмидите са малки, кръгови ДНК-молекули, които се срещнат в клетките на бактериите, но не принадлежат към същинската ДНК на бактериалната хромозома.

Също така CRISPR/Cas системата е модифицирана така, че появата на голям брой такива плазмиди се записва в библиотеката CRISPR. Ако например медта не е достатъчно, клетката синтезира други плазмиди, които се "съхраняват" в CRISPR, вместо плазмидите, сигнализиращи за налицието на мед.

"Този подход осигурява стабилен запис в продължение на много дни и точната реконструкция на показателите и времето чрез секвениране последователности на CRISPR", - заявиха изследователите. Учените твърдят, че ако пациентът погълне такава бактерия, тя ще може да записва всички промени, които срещне, преминавайки през храносмилателния тракт.


 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1016586