НОВИНИ


ЕФЕКТИ НА ТЕОРИЯТА НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА ВЪРХУ ДЯДО КОЛЕДА
24.12.2017


За да успее да раздаде подаръците на всички деца по земята за 31 часа (като се вземе предвид часовата разлика), Дядо Коледа трябва да се движи със скорост от 10 милиона километра в час. Това е скорост около 10% от скоростта на светлината, така че добрият старец в празничната нощ е подложен на ефектите на Теорията на относителността!
 

Заради Специалната теория на относителността високата скорост води до това, че Дядо Коледа ще се компресира в посока на движението, което на свой ред му позволява да се промъква през комините с големия чувал.

Пак физиката обяснява защо Дядо Коледа изглежда, че не остарява през вековете, защото заради Теорията на относителността, за него времето ще тече по-бавно.

Ако милиони деца по света са слушали и заслужават подаръци, скоростта може да бъде дори още по-висока. При такава скорост Дядо Коледа ще прилича на размазано петно, той изчезва мигновено и затова децата не могат да го видят.

С помощта на Доплеровия ефект може да се обясни защо не се чува кога пристига добрият старец. Това се дължи на факта, че звукът на пристигащата шейна, елените и даже звънчетата по тях, попада извън обхвата, който може да улови човешкото ухо.


 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1014328