НОВИНИ


НАЙ-ТОЧНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ НА АНТИМАТЕРИЯТА САМО ЗАДЪЛБОЧАВАТ МИСТЕРИЯТА
12.04.2018

The Reality Files.

Антиматерията, всеки се досеща, е обратното на материята. Когато се срещнат, те се унищожават. Според теорията за Големия взрив, с началото на Вселената са създадени равни количества материя и антиматерия в огледални двойки.
 

Но днес всичко, което виждаме от най-малките форми на живот на Земята до най-големите звездни обекти, е направено почти изцяло от материя. Защо не всичко - цялата ранна материя и антиматерия - не са се унищожили, а са оставили след себе си излишък, толкова голям, колкото самата Вселена?

Изследователите, работещи с детектора ALPHA в Европейската организация за ядрени изследвания (CERN), извършиха най-точното измерване на антиводорода, търсейки дори най-малките разлики от водорода, които биха могли да обяснят асиметрията между материята и антиматерията, разказва phys.org.

Атомът на обикновения водород има най-проста структура: един протон и един електрон. Учените успяват да създадат атом на "антиводорода", свързвайки антипротоните и позитроните (антиматерийният аналог на електрона), получени в ускорителите на CERN.

Изследователите смесват 90 000 антипротона с 3 милиона позитрона, за да произведат 50 000 антиводородни атоми. Получените антиводородни атоми се държат в магнитен капан, за да се предотврати влизането им в контакт с материята и анихилацията.

Екипът, воден от Джефри Хънст (Jeffrey Hangst), физик от Университета в Аархус, Дания, изучава антиматерията, като анализира реакцията на атомите при облъчване с лазерна светлина.

Атомите от различни типове вещества абсорбират различни честоти на светлината.

Честотите на абсорбция на атома "антиводород" се оказаха точно същите като за обикновения водород, което се предсказва и теоретически.

Според тези последни измервания, описани в списание Nature, двата вида материя наистина изглежда абсорбират едни и същи честоти. Двата вида измервания достигат точност от 2 части на трилион, което отбелязва 100-кратен напредък в сравнение с предходните изследвания.

Ако се открие и най-малката разлика в свойствата, липсата на антиматерия в природата ще стане по-малко изненадваща. В такъв случай ще е необходимо да се усъвършенства теорията за микросветата - Стандартният модел, описващ структурата и поведението на известната Вселена, предполагащ пълна симетрия на нейните свойства.

За съжаление, обаче новото изследване не ни казва нищо повече, отколкото вече знаехме. Въпреки това, учените се надяват, че в следващия експеримент може да се постигне още по-голяма степен на прецизност и да се открие отклонение.


 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1016655