НОВИНИ


УЧЕНИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ: ВЕЧНОТО ЛЯТО Е ВРЕДНО ЗА ЗДРАВЕТО
17.10.2015

Снимка: www.snipview.com

Международен екип от учени от 26 университети и изследователски институции в Европа, САЩ, Австралия, Индия и Япония предупреждават, че начинът на живот на съвременния човек, свеждащ до минимум влиянието на климатичните условия, може да бъде вреден за здравето му.
 
Международен екип от учени от 26 университети и изследователски институции в Европа, САЩ, Австралия, Индия и Япония предупреждават, че начинът на живот на съвременния човек, свеждащ до минимум влиянието на климатичните условия, може да бъде вреден за здравето му. Съвременният човек може да контролира климата в своя дом, кола, работно място, така че почти винаги да го придружава комфортна температура, която прилича на приятно лятно време. През зимата, когато светлата част на деня намалява, изкуствено се удължава благодарение на електрическото осветление. Междувременно, около една четвърт от всички гени на нашето тяло са приспособени към промяната на сезоните и денонощния цикъл. Например, работата на тялото е проектирана така, че когато застуди, то трябва да започне да се бори с възможни заболявания. Освен това, учените смятат, че изолирайки се от ефектите на глобалното затопляне с помощта на климатици и системи за контрол на климата, хората се отдалечават от реалността и нейните проблеми. За съжаление, никой не знае до какви последици у човечеството може да доведе мащабното въздействие на изкуственото изравняване на климатичните промени. Авторите на публикацията "Прекъснатото сезонно биовъздействие върху здравето, безопасността на храните и екосистемите" (Disrupted seasonal biology impacts health, food security and ecosystems) подробно разглеждат тези въпроси. "Като цяло, нашата работа подчертава, че хората не само пасивно реагират на сезонното изменение на климата, - обяснява д-р Тайлър Стивънсън (Tyler Stevenson), водещ автор на работата. - Нашата задача е да разберем как хората и другите животни обработват тези промени на генетично ниво". "Всички същества на нашата планета са еволюирали заедно в среда, която се е променяла със сезоните. Техните жизнени цикли са фино настроени и адаптирани към сезонните промени. Унищожаването на сезоните и антропогенното влияние върху екосистемитете, са глобални, сложни и недостатъчно изучени," - коментира д-р Алистър Доусон (Alistair Dawson). Д-р Барбара Хелм (Barbara Helm) започна инициативата "Сезони на живота". Изучавайки сезонната биология на птиците, тя разглежда взаимовръзката между различните видове организми, приспособяващи се към сезонните промени. Тя смята, че трябва да се насочат усилията на изследователите за по-добро разбиране на влиянието на сезоните върху функционирането на организмите на човека и животните.
 

 

 
източник: offnews.bg

 


 
1058532