НОВИНИ


4D НА ХОРИЗОНТА
28.01.2016

Wyss Institute at Harvard University

Учени са усъвършенствали технологията за 3D принтиране, добавяйки още едно измерение – времето. Чрез моделиране на естественото поведение на някои растения са създали предмети, които могат да променят формата си.
 
Черпейки вдъхновение от измененията, настъпващи при някои растения в отговор на външна стимулация, изследователи са създали нов метод за 3D принтиране, който позволява на предметите да променят формата. Повечето 3D принтирани предмети са с твърда структура и форма, но т.нар. 4D принтирани предмети изменят формата и структурата си във времето, добавяйки по този начин още едно измерение. В демонстрацията е използвана структура от хидрогел, която се свързва с водата и променя формата си след потапяне. „Чрез използването на едно единствено композитно мастило можем да създадем променящи формата си геометрични предмети, които са по-сложни от всичко, което може да бъде създадено с наличната техника“, казва А. Сидни Гладман (A. Sydney Gladman), съавтор на проучването. „Нещо повече, можем да смесваме различни материали, за да им придадем свойства като проводимост или биосъвместимост.“ Математическият модел решава и друг основен проблем на 3D принтирането, който се състои в това, че пътя, по който ще протече процесът, трябва да е заложен предварително. Новият метод, на практика, позволява на учените да претворяват желаните свойства от реално съществуващи предмети. Изследователите смятат, че 4D принтирането ще намери приложение в текстилната промишленост, биомедицинските устройства, и дори изкуственото създаване на тъкани.
 

 

 
източник: megavselena.bg

 


 
1016936