НОВИНИ


НАЙ-ДЪЛГАТА КОНТРОЛИРАНА ЕВОЛЮЦИЯ ОТ 60 000 ПОКОЛЕНИЯ БАКТЕРИИ
23.11.2018

Нискотемпературна електронна микрография на клъстер от бактерии Е. coli, увеличена 10 000 пъти.

Най-продължителният еволюционен експеримент в света показа, че адаптацията към средата е по-сложна, динамична и случайна, отколкото се смяташе досега, съобщава онлайн изданието Nature, цитирайки резултатите на изследването.
 

През 1988 г. изследователите оставят 12 идентични популации от Escherichia coli да еволюират в еднакви среди. Майкъл Десай (Michael Desai) от Харвардския университет в Кеймбридж, Масачузетс, и колегите му секвенират (или декодират) всичките геноми на Е. coli, взети от всяка популация на всеки 500 поколения, като в крайна сметка разглеждат повече от 60 000 поколения.

Екипът установи, че честотата на появата на полезни мутации - тези, които остават и се разпространяват в популацията - се забавя с течение на времето, но продължават да се появяват периоди на бързо адаптация.

Множество изгодни мутации понякога се появяват едновременно и създават групи, които съществуват съвместно въпреки конкурентните мутации. Девет популации съдържат едновременно групи, които продължават да съществуват повече от 10 000 поколения.

No escape from the tangled bank, Joshua B. Plotkin, Nature 2018

Екипът също така открива, че гените, таргетирани към естествения подбор, се променят във времето и заедно с променящият се генетичен пейзаж откриват нови възможности за адаптация.


 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1127042