НОВИНИ


УЧЕНИ НАЗОВАХА ЧЕТИРИТЕ ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
30.10.2019


Въз основа на лексикалния анализ на думите, които хората използват, изследователи са извели четирите основни цели на човешкия живот. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Journal of Personality and Social Psychology.
 

 

 
Според Бенджамин Уилковски - един от авторите на изследването, важен въпрос в психологията е "Какво искат хората?".

„Решихме, че най-добрият начин за решаване на този проблем е да изучим думите, които хората използват за описание на техните цели."

Възможно ли е хората да бъдат разпределени в групи, в зависимост от целите, които си поставят? В опит да решат този въпрос, екип от учени с ръководител Бенджамин Уилковски (Benjamin M. Wilkowski), са направили списък с повече от 140 хиляди английски съществителни имена, използвани от англоговорещите хора, за да опишат мотивите на техните действия и поведение.

След статистическа обработката, изследователите са ограничили извадката до 1060 термина, които могат да бъдат охарактеризирани като човешки цели. В последствие са били проведени серия от седем проучвания, с допитване до стотици хора относно връзката на тези 1060 термина с техните житейски цели.

В резултат на всичко това, изследователите са достигнали до четирите главни цели, към които се стремят хората: слава (prominence), приобщаване (inclusiveness), избягване на негативни последици (negativity prevention) и следване на традициите (tradition).

Славата обхваща цели, вариращи от власт и печелене на пари до високи постижения и известност. Тази концепция най-силно отразява желанието за социален статус - опит за спечелване на възхищение и уважение от другите.

Приобщаването е желание за равноправно споделяне на ценностите и благата на дадена група, на базата на определени принципи.

Избягването на негативни последици е желанието да се предотвратят каквито и да било грешки и отрицателни резултати, оказващи пагубно влияние на живота.

Следването на традициите включва съхраняване и поддържането на културните и обществени ценности, включително религия, семейство, нация и др.

Изследователите подчертават, че тяхното изследване се основава на анализа на английските думи, използвани от съвременните американци, и те трябва внимателно да се прилагат към представители на други езици и култури.

„Ние обаче приемаме, че по-дълбоките концепции, залегнали в основата на тези четири категории, са общи за всички хора, или поне за представителите на големите индустриални култури.“ казва Уилковски.
 
източник: znambg.com

 


 
1036022