НОВИНИ


РЕЗУЛТАТ СЛЕД 500 ГОДИНИ
05.02.2019

Цианобактерии Chroococcidiopsis thermalis

През 2514 г. международна група от микробиолози ще пристигне в университета в Единбург (ако той все още съществува), за да отворят херметически затворени дървени кутии (ако успеят да ги намерят) и да извадят оттам няколко стъклени флакона с бактериални спори.
 

 

 
Учените ще се опитат да отгледат от тях колонии от бактериите Chroococcidiopsis и Bacillus subtilis, за да отговорят най-накрая на въпроса колко дълго тези микроорганизми могат да останат жизнеспособни в изключително неблагоприятни условия.

Така ще бъде проведен един от най-продължителните експерименти в историята на науката, започнал през пролетта на 2014 г. от британски, германски и американски изследователи. Те са опаковали 800 малки стъклени ампули с изсушени бактериални проби в специални дървени кутии. Всички флакони са херметически запечатани, а някои от тях са допълнително защитени от радиационно излъчване, за да не се увреди бактериалното ДНК.

(А) Компонентите на експеримента.
(В) Стъклени флакони, съдържащи спори от B. subtilis.
(C) Силикатни перли за поглъщане на влагата.


Съдовете с микроорганизми трябва да бъдат проверявани на всеки две години през първите 24 години от експеримента, след това веднъж на всеки 25 години. На всеки четвърт век ще бъдат пренаписвани изследователския план и инструкциите за неговото провеждане, така че да съответстват езиково и технически на епохата.

Изследваните бактерии притежават способността да образуват спори. В това състояние, те могат да пребивават, докато условията за живот са неблагоприятни за тях.

Засега е доказано, че микроорганизмите от рода Chroococcidiopsis остават жизнеспособни в продължение на десет години, след като са били изложени на неблагоприятни условия. Има твърдения, че учените са успели да съживят бактерии на няколко милиона години, но е трудно тези експерименти да бъдат повторени. Нужни са убедителни доказателства за способността на бактериите да оцеляват толкова дълго. След петстотин години, или по-точно 495 г., човечеството вероятно ще ги получи.

Тези изследвания ще ни помогнат да разберем как живите същества оцеляват на Земята повече от 3,5 милиарда години и възможно ли е да съществува живот и на друго място във Вселената.

Първите резултати от експеримента са публикувани през декември 2018 година.


 
източник: znambg.com

 


 
1094614