НОВИНИ


УЧЕНИ ОБСЪЖДАТ ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.10.2015


Международният форум е от 6 до 8 ноември в София
 
Специална научна сесия, посветена на извънземните цивилизации, ще се проведе в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ 34 в София от 6 до 8 ноември. Тя е в рамките на единадесетата научна конференция „Космос, екология, сигурност", организирана от Института за космически изследвания и технологии към БАН. Форумът е озаглавен „Неидентифицирани аерокосмически феномени. Извънземни цивилизации – за и против" и е посветен на научния подход към неидентифицираните аерокосмически феномени и развитието на мисленето на човечеството по посока на контакт с други цивилизации. Подобен форум се случва за втори път у нас на такова сериозно научно ниво. Той ще дръпне завесата пред една тема табу – възможния в скоро време контакт с други космически цивилизации. Време е човечеството да започне да говори спокойно и разумно по тези теми и то на здрава научна основа. Необходимо е да се достигне да една възможно най-широка визия за това какво е живот и съзнание, за да се подготвим адекватно за бъдещ контакт със същества, които са на нашето или дори по-високо ниво на развитие. За целта трябва да се създадат необходимите платформи и научни звена, които да подходят открито и сериозно по темата и то в пълно взаимодействие с обществото. Важно е да се проследят постигнатите резултати на вече съществуващи в Европа и Русия лаборатории за изследвания на аномални явления, както и на групите за систематично наблюдение на небето с цел регистрирането на аномални явления. Темите, по които ще се дискутира на конференцията, са: Проблеми на търсенето на сигнали от извънземни цивилизации – активно и пасивно търсене. Живот на други планети. Поканени са лектори от Руската академия на науките, Института SETI-Калифорния и ДЖЕЙПАН-Френската космическа агенция. Проблемът "Житни кръгове". Дискусия с участието на представители на най-големите групи за изследване на този феномен от САЩ, Русия, Англия, Италия и Франция. Извънземните и космическите изследвания. Руски и американски астронавти свидетелстват за извънземно присъствие. Крие ли се информация за контакти на високо ниво – документи, потвърждаващи, че информацията за реални контакти се засекретява. Дезинформация за катастрофи с НЛО. Експерти от Италия и Франция ще покажат и ще коментират материали и свидетелства. Неидентифицирани аерокосмически феномени (НЛО) на територията на Ирландия, Норвегия и Франция. Ментални връзки с извънземни и концепцията за Информационно поле във Вселената Натрупаният опит от Италианската уфологична организация, празнуваща тази година 50-годишен юбилей. Официалните работни езици на конференцията са български и английски. До 20 октомври 2015 на ufo-conference.eu ще бъде публикуван окончателният списък на приетите доклади.
 

 

 
източник: spisanie8.bg

 


 
1033846