НОВИНИ


БАН ПРЕДСТАВЯ ПРОЕКТА "ЕКЗОМАРС", В КОЙТО УЧАСТВА И БЪЛГАРИЯ
14.03.2016


Институтът за космически изследвания и технологии (ИКИТ) към Българската академия на науките (БАН) днес (14.03) от 14 ч. в заседателната зала на БАН (ул. „15 ноември" №1) ще представи проекта "ЕкзоМарс".
 
В представянето ще вземат участие директорът на института чл.-кор. Петър Гецов, както и професорите Цветан Дачев и Йорданка Семкова. В рамките на "ЕкзоМарс" съвместно работят Европейската и Руската космически агенции, като в него ще се използва и българска апаратура "Люлин-МО", създадена от ИКИТ. Основната цел на проекта е търсене на следи от минал или настоящ биологичен живот на Марс. Ще бъде изследвано съдържанието на газове в атмосферата на Червената планета и ще се картографира подпочвеният лед. Дозиметричната апаратура "Люлин-МО" е част от руския неутронен спектрометър FREND на орбиталния спътник TGO на "ЕкзоМарс". "Люлин-МО" е финансирана и разработена по договор на ИКИТ-БАН с Института за космически изследвания към Руската академия на науките (РАН). Паралелно с представянето на проекта от страна на БАН, ще се провеждат и радиационни измервания с помощта на българската апаратура.
 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1015808