НОВИНИ


КАК ДА ЗАПАЛИМ ОГЪН С ЛИМОН
17.03.2016


Много хора знаят, че с помощта на обикновен лимон, може да се генерира ток. Но ето още едно необичайно приложение.
 
Как да запалим огън Каналът в YouTube с автор NorthSurvival представя видео, което показва как да получите огън без кибрит или запалка. NorthSurvival показва, че може да се запали огън с помощта на лимон, няколко медни и цинкови пирона и парче тел. Ако забиете пироните в лимон като на снимката и ги омотаете с телта, ще получите уникално устройство за запалване на огън. В лимона се задейства електрохимична реакция, в резултат на която се получава малка разлика в потенциалите. Медните пирони служат за катоди, а цинковите - за аноди. Какво се случва В тази лимонова "батерия" се случват едноовременно две химически реакции - окисляване и редукция. Цинкът (анод) се окислява: Zn → Zn2+ + 2 e-. При медния катод водородът се редуцира: 2H++ 2e- → H2 Вместо лимони може да се използват и други плодове, например ябълки, които съдържат киселина или друг електролит. Лимоните са за предпочитане поради високата си киселинност.
 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1015704