НОВИНИ


ВИТОША Е ЧИСТА, ЩОМ БУМКАТА ЖИВЕЕ В НЕЯ
26.10.2015

Снимка: МОСВ

Природата е чиста там, където жълтокоремната бумка живее, затова защитата на местообитанията на тази малка жаба е включена в проекта за „Устойчиво управление на Природен парк „Витоша“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.
 
Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите. Бумката е индикатор за състоянието на екосистемата. За да се осигурят добри условия за размножаването й на Витоша, е извършен ремонт на изкуственото езеро до заслона „Куртовска река“. Водоемът бе затлачен с наноси от пороите, но вече е изцяло почистен. Коригирани са и бреговете, които бяха прекалено стръмни и криеха риск да се превърнат в капан за земноводните. Жълтокоремната бумка е една от най-малките жаби на България. Достига едва 5 см. Народът я нарича самарче, защото при опасност извива тялото си под формата на дъга. Отличава се с това, че отделя от кожата си бял пенлив секрет, който е по-парлив от този на другите жаби, затова рядко стават жертва на чаплите и водните змии. Уникалното при бумката са зениците, които имат сърцевидна форма. Бумката е един от 7-те вида жаби, които обитават Витоша. Макар че е близо до София, планината се отличава с изключително многообразна флора и фауна. На територията на парка са установени 1489 вида висши растения, от които 80 имат природонаучна стойност. От тях 9 се срещат само в България, а 13 - само на Балканите. На Витоша са установени 805 вида гъби, 500 вида сладководни водорасли и 360 вида лишеи. Богато е и разнообразието на безгръбначни и гръбначни животни. На територията на парка през различните сезони могат да се наблюдават близо 200 вида птици, от които около 120 са гнездещи. 140 вида безгръбначни обитават пещерите. Поради изменение на местообитанията, а вероятно и поради други причини, от Витоша е изчезнала една от най-красивите и известни пеперуди – аполон (Parnassius apollo). Но с пари по ОПОС2007-2013 дирекцията на парка работи по възстановяването на популацията на този рядък вид, вписан като уязвим в Червената книга на европейските дневни пеперуди.
 

 

 
източник: focus-news.net

 


 
1014383