НОВИНИ


УДИВИТЕЛНИТЕ СВОЙСТВА НА ПРОГРАМИРУЕМИТЕ ПОЛИМАГНИТИ
24.03.2016


Американската компания Polymagnet вече няколко години създава полимагнити - магнити от произволен вид намагнитен материал.
 
Тези полимагнити коренно се различават от обикновените магнити и притежават различни свойства, които се задават преди създаването им. Например, такова свойство може да бъде магнитите автоматично да се подреждат един до друг или да поддържат равно разстояние помежду си (до милиметри), доближавайки се и отдалечавайки се един от друг. Най-важното обаче е, че ние можем да избираме от стотици предварително програмирани полимагнити от каталога на компанията и дори можем сами да си програмираме магнит. Полимагнитите са около 5 пъти по-мощни от обикновените магнити, защото при тях енергията е съсредоточена по-близо до повърхността им.
 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1096091