НОВИНИ


ЗОМБИЧЕРВЕЙ ЗА ПЪРВИ ПЪТ Е ОТКРИТ В СРЕДИЗЕМНО МОРЕ
12.04.2016

Тръбичката на костоядния червей.
© Sergi Taboada et al./PLOS One

Морски биолози от университетите на Барселона, Испанския институт по океанография и Института по океанография Скрипс са открили вид костоядни червеи от рода Osedax във водите на Средиземно море. По-рано тези същества са намирани само в Тихия и Атлантическия океан, както и край бреговете на Антарктида.
 
Названието Osedax в превод от латински означава „ядящ кости“. Представителите на този вид се срещат изключително на скелетите на загинали китов, с които те се хранят. Червеите нямат уста, затова си израстват специални тръбички, подобни на корените на растенията, отделящи киселина, която разяжда китовите кости. Симбиотични бактерии помагат на червеите да усвоят органичните вещества. Мъжките червеи водят паразитен начин на живот в организма на женските. Женски представители на новия, все още неописан вид, е открит на дълбочина 53 метра край Каталунските брегове върху костите на кит. Тези кости специално били поставени на дъното от изследователите с цел експериментално да се изучат животните, които се хранят с тях. Според Серги Табоада (Sergi Taboada), един от авторите на изследването, находката показва, че костоядните червеи са способни да живеят в умерени ширини на сравнително неголеми дълбочини, докато по-рано те са срещани само на голяма дълбочина. Ученият обръща внимание и на това, че на мястото на откриването на червеите температурата на водата се колебае между 11,8 и 22,2°С, докато по-рано подобни червеи са откривани само при температура от -1° до 15°С. Изследователите смятат, че на дълбочини под 50 метра в Средиземно море е невъзможно да се срещнат костоядни червеи, тъй като там липидите, съдържащи се в костите, ще се разлагат прекалено бързо. Според учените наличието на костоядни червеи край бреговете на Испания може да е свързано с по-студените води в подводния каньон Бланес, където според биолозите може да се срещнат по-многобройни и стабилни популации на новия вид червеи. Изследването е публикувано в изданието PLOS ONE.
 

 

 
източник: megavselena.bg

 


 
1011415