НОВИНИ


БАКТЕРИИТЕ – ГОСПОДАРИ НА ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
13.04.2016

© Graphic by Zosia Rostomian, Lawrence Berkeley National Laboratory

Биолози от университета на Бъркли са открили повече от 1000 нови микроорганизма, живеещи в екстремни условия, и са построили въз основа на разшифрованите им геноми ново Дърво на живота.
 
Оказва се, че половината от всички известни бактерии са такива, които е невъзможно да се култивират в лабораторни условия. Изследването е публикувано в сп. Nature Microbiology. Геномите на повечето нови микроорганизми са били изолирани от клетки в тяхната среда на обитание, тъй като много бактерии и археи не можело да бъдат отгледани в контролирани условия. Микробиолозите са изучавали бактериите в продължение на петнадесет години, изследвайки различни местообитания – от организми на животни гостоприемници, например устите на делфини, до минерални източници и токсични локви в изоставени мини.
 


Разшифроването на ДНК е демонстрирало съществуването на нови групи археи и бактерии. Микробиолозите се обединили с учени от други институти и успели да подредят данните за 1011 генома, като построят филогенетично дърво въз основа на 16 отделни гена. Тези гени кодират белтъци, отговорни за функционирането на рибозомите.

Цялото дърво включва 3083 организма, за които са били достъпни изцяло или почти изцяло разшифровани геноми.

В полученото дърво преобладавали бактерии, като около половината от тях принадлежали на микроорганизми, невъзможни за култивиране. Резултатите са установили, че една трета от цялото биоразнообразие е образувана от бактерии, друга произхожда от некултивируеми микроби, а остатъкът принадлежи на археи и еукариоти.

Филогенетичното дърво представлява схема, отразяваща еволюционната взаимовръзка между групи организми или отделни видове. То включва в себе си три нива – еукариоти, бактерии и археи. Последните са били добавени през 1977 година, след като било установено, че тези организми значително се отличават от бактериите.
 

 
източник: megavselena.bg

 


 
1011563