НОВИНИ


НИТО ЕДИН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ СЪС ЗНАЧИМ ПРИНОС КЪМ СВЕТОВНАТА НАУКА ПРЕЗ 2015
23.04.2016

Университетът Кеймбридж е на 10-то място.
Снимка: www.internationalstudents.cam.ac.uk

Списание Nature представи своите класации на научно-изследователски институции, публикували най-много в 68-те водещи, с най-висок импакт фактор, научни списания през 2015 година. България липсва на научната карта.
 
Всяка година Nature публикува таблици на базата на броя на висококачествените публикации с резултатите от научноизследователска дейност през предходната календарна година. Данните, които стоят зад таблиците, се основават на сравнително малка част от общия брой научни трудове, която обхваща само естествените науки и резултатите не са нормализирани (тоест, не отразяват размера на страната или институцията или цялостната изследователска дейност). А ето кои институции са в челата десятка: 1. Китайска академия на науките (CAS), Китай 2. Харвардски университет, САЩ 3. Френски Национален център за научни изследвания (CNRS), Франция 4. Общество Макс Планк, Германия 5. Университет Станфорд, САЩ 6. Университет в Токио, Япония 7. Масачузетски технологичен институт, САЩ 8. Хелмхолц асоциация на германските изследователски центрове, Германия 9. Университет в Оксфорд, Великобритания 10. Университет в Кеймбридж, Великобритания Тук може да видите пълния списък от 500 институции. Интересно е да се отбележи, че тук са 146 американски, 63 китайски, 47 немски, 38 британски, 24 френски, по 4 руски, полски и финладски научни заведения. Южната ни съседка, Гърция също е представена в списъка. Малка Холандия е представена с цели 12 научноизследователски институции в тази престижна класация. В списъка липсва обаче български университет или институт. Класацията от 50-те водещи в науката страни, която може да видите тук, е още по-показателна. Ето кои страни оглавяват списъка: 1. Съединените американски щати 2. Китай 3. Германия 4. Обединеното кралство 5. Япония 6. Франция 7. Канада 8. Швейцария 9. Южна Корея 10. Италия Сред 50-те държави, които имат постижения в научно-изследователската дейност са почти всички страни от бившия соцлагер - Полша (23), Чехия(26), Словакия (49), Унгария (35), Румъния (43) и нашите балкански съседки - Гърция (37), Турция (39), Словения (40), Хърватия (45), Сърбия (50). Тук са и държави като Тайланд, Пакистан, Иран, Саудитска Арабия. България отново липсва. Не по-малко интересна е разликата в сравнение с периода 2014-2015. Най-висок ръст има Пакистан със 75.2%, Колумбия - с +52.2% и Саудитска Арабия - 27.7%. Най-голям спад има Естония -24.2%, Сърбия -22.3%, Турция - 16.6%. В челото САЩ спада с -4.5%, а Китай - с +4.8%. Тези данни говорят за бъдещите тенденции на развитието на науката.
 

 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1011461