НОВИНИ


КАРТА НА ВСЕЛЕНАТА СЪС 24 ХИЛЯДИ ГАЛАКТИКИ
23.04.2016


Космическа мрежа (Cosmic Web) представлява ново усилие на космолози и дизайнери от Сeвероизточния Център за Комплeксни Мрежови Изследвания (Center for Complex Network Research) и предлага карта на Вселената, допринасяща за разбирането на това как тези невероятни клъстери от звезди се свързват.
 
Образите надолу ни показват няколко хипотетични архитектури на Вселената, базирани на данни от 24 хиляди галактики. Чрез вариации на конструкционния алгоритъм изследователите са пресъздали космически мрежи, които се свързват по различни начини в зависимост от размера, разстоянието и относителните скорости на отделните галактики. “Преди космическата мрежа беше повече като метафора“, казва Ким Албрехт, дизайнер на новата визуализация. “Това е първият път, в който някой наистина прави калкулациите и мисли по въпроса като за истинска мрежа.” Математическите инструменти, които изследователите са развили, не просто хвърлят светлина върху космическата структура в голям мащаб, но могат да помогнат да се отговори на фундаментални въпроси за раждането и еволюцията на Вселената.
 

 

 
източник: megavselena.bg

 


 
1012011