НОВИНИ


ПОЛОВИНАТА ОТ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ МЪЖЕ СА ПОТОМЦИ НА ЕДИН ЧОВЕК
27.04.2016


Половина на всички мъже в Западна Европа са потомци на хипотетичен "крал" от бронзовата епоха, който става основател на династия от аристократи, които колонизират цяла Европа.
 
До този извод е стигнала международна група от учени. Изследването е публикувано в списание Nature Genetics. Монархът, който е живял преди около 4000 години вероятно e един от най-ранните вождове, завзели властта над континента, коментира Тelegraph. Не е известно кой е той или къде е живял, учените твърдят, че той трябва да е съществувал, заради генетиката ма съвременните европейски популации. Учените стигнали до това заключение след като сравнили разликите между Y-хромозомата при 1200 мъже от 26 страни (данните са събрани в рамките на проекта "1000 генома"). Тази хромозома се предава по наследство само по мъжка линия, от баща на син. Екипът използвал данните, за да изгради родословно дърво от всичките 1200 Y хромозоми, което показва, че всички са свързани един с друг. Всички те произлизат от един-единствен човек, който е живял преди около 190 000 години. "Половината от населението на Западна Европа е поизлязло само от един мъж. Може само да предполагаме какво се е случило. Вероятно причината е бързият технологичен скок, плодовете на който се контролира от малка група от хора. Този елит контролирал населението и неговото възпроизводство," - заяви водещият автор на научната статия д-р Крис Тайлър-Смит (Chris Taylor-Smith) от Института Wellcome Trust Sanger. В работата участват 42 учени от четири континента. Статията не пояснява как учените са установили, че този "праотец" е бил "крал" или вожд, освен факта, че очевидно е имал много потомци. На базата на това се предполага, че може да е имал елитна позиция в рамките на своята общност. Очевидно неизвестният монарх е въвел "нов ред" в Европа: йерархично организираното общество, което заменя независимите и егалитарни общества от каменната епоха, а металообработването и изобретяването на колелото дава ресурс на този елит за военни победи и подчиняване на населението като цяло. "Едно от новите и вълнуващи неща, които открихме в хода на проучването е експлозивното увеличаване на броя на мъжете в определени периоди" - споделя Тайлър-Смит. "В Европа има огромен ръст на мъжкото население само за няколко поколения." Това настъпва преди 50 000-55 000 години в Азия и Европа и преди 15 000 години в Северна и Южна Америка. Има и по-късно взривообразно увеличаване на ръста на мъжкото население в Субсахарска Африка, Западна Европа, Южна Азия и Източна Азия преди между 4000 и 8000 години. Екипът смята, че по-ранното увеличаване на населението е в резултат от първите разселвания на съвременните хора на огромни континенти, където намират нови ресурси, пише в прессъобщение на института.
 

Взривообразно увеличаване на мъжкото население през последните 15 хиляди години. Всеки кръг представлява филогенетичен възел, чиито разклонения показват бързо разрастване. На оста х е показано времето на увеличаването, а радиусите на кръговете отразяват процентния растеж. Възлите са групирани по континенти (AFR, Африка; AMR, коренни американци; EAS, Източна Азия; EUR, Европа; SAS, Южна Азия) и оцветени по *хаплогрупи. Отсечките свързват филогенетично свързани родословия.

----------------------------------
*Хаплогрупа е термин от човешката популационната генетика - наука, която изучава генетичната история на човечеството. Това е група от подобни хаплотипове, които имат общ прародител, при който и в двата хаплотипа имат една и съща мутация - единичен нуклеотиден полиморфизъм.
Хаплогрупите могат да бъдат използвани за определяне на генетичните популации и често са географски ориентирани.


 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
1011456