НОВИНИ


ОЩЕ УСПЕШНИ ТЕСТОВЕ ЗА НЕВЪЗМОЖНИЯ ДВИГАТЕЛ EМДРАЙВ, НО ОБЯСНЕНИЕ ЛИПСВА
04.11.2015

Прототип на EмДрайв за НАСА / Eagleworks
Снимка: NASA

Един от най-добрите инженери, работещи по спорния EмДрайв двигател, който се тества в лабораторията Eagleworks в Космическия център Джонсън в Тексас проговори публично за текущото състояние на проекта. Това са първите вести от месеци.
 
Целта на тестовете на лабораторията на НАСА е да се елиминират всички възможни външни влияния, които могат да причинят необяснимата тяга, която двигателят произвежда привидно от нищото. Трябва да се установи от къде идва тя, защото в противен случай ЕмДрайв нарушава закона за запазване на импулса, който от Нютоново време е издържал всички проверки и основава се на самите свойства на времето според уравненията на Еми Ньотер. Последните новини за EмДрайв идват от Пол Марч (Paul March), един от главните изследователи на EмДрайв, са публикувани във форума на НАСА Spaceflight. Постът е в отговор на непубликувана работа, която твърди, че отчетената тяга се генерира от силата на Лоренц (сила, действаща върху заредена частица, причинена от електрическото, магнитното или електромагнитно полета на средата, в която тя се намира) между EмДрайв и магнитното поле на Земята. Това би обяснило от къде идва тягата, но според Марч и неговите тестове, това не е вярно. "Ще ви разкажа, че първо изработихме и монтирахме 2-ро поколение магнитен демпфер (устройство за успокояване, премахване или предотвратяване на вредни механични трептения в машините, приборите и механизмите при тяхната работа), който намалява блуждаещите магнитните полета във вакуумната камера с поне един порядък и всякакви силови взаимодействия на Лоренц, които може да произведат", коментира Марч в пост от 28 октомври "И все пак анормалните сигнали за тяга остават ...", добавя той. Според Марч силата на Лоренц е елиминирана почти изцяло, но все още има може би влияние от топлинното разширение. Марч споделя, че с екипа си сега разработват усъвършенстван инструмент за анализ за елиминиране на замърсяването, както и интегриран тест, с който да се премахнат изцяло грешките в следствие на термичното разширяване. Тези подобрения ще помогнат за изследването на EмДрайв, а в същото време си остава факт, че "аномалната тяга" все още се наблюдава и причините за нея са все още необясними. След като тестовете в лаборатория на Eagleworks завършат, техните резултати ще бъдат подложени на независима проверка и верифициране в изследователския център Глен, в лабораторията за приложна физика към Университета Джон Хопкинс, и в Jet Propulsion Laboratory.
 

Схема: emdrive.com

Напомняме, че ЕмДрайв представлява кухо медно тяло от цилиндър и конус, затворено отвсякъде.

Принципът на действие се основава на ефекта от налягането на електромагнитното лъчение: микровълновото излъчване упражнява налягане върху отражателя. Заради формата на отражателната камера налягането на частта с по-голям диаметър е по-високо от частта с по-малък диаметър. Изобретателят Роджър Шоуйър (Roger Shawyer) твърди, че устройството генерира тяга в посока към тесния край на пресечения конус.

Този двигател произвежда малка тяга, употребявайки само електрическа енергия, която може да се достави от слънчеви панели, ядрен реактор или друг източник.

Но това е в разрез с някои от основните закони на физиката, тъй като за работата си двигателят не се нуждае от гориво.

Тази тяга е малка, от порядъка на микронютони (теглото на комар на Земята), т. е. тягата е толкова малка, че може да е грешка в измерванията. Такава малка сила може да изглежда безполезна за пътуване в космоса, но може да стане значителна, ако се увеличи, ако двигателят се осъществи в по-големи мащаби в един космически кораб.

Но е още твърде рано да мечтаем за далечни полети с ЕмДрайв.
 

 
източник: offnews.bg

 


 
1056625