НОВИНИ


НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ АЕРОКОСМИЧЕСКИ ФЕНОМЕНИ.
ИЗВЪНЗЕМНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ –
ЗА И ПРОТИВ
06.11.2015


Специална сесия, посветена на извънземните цивилизации, ще се проведе в София от 6 до 8 ноември.
 
Място: Руски културно-информационен център, адрес: ул. „Шипка” 34. Тя е в рамките на единадесетата научна конференция „Космос, екология, сигурност”, организирана от Института за космически изследвания и технологии към БАН. Форумът е озаглавен „Неидентифицирани аерокосмически феномени. Извънземни цивилизации – за и против” и е посветен на научния подход към неиндифиниранните аерокосмически феномени и развитието на мисленето на човечеството по посока контакт с други цивилизации. Темите, по които ще се дискутира на конференцията, са: - Проблеми на търсенето на сигнали от извънземни цивилизации – активно и пасивно търсене. Живот на други планети. Поканени са лектори от Руската академия на науките, Института SETI-Калифорния и ДЖЕЙПАН-Френската космическа агенция. - Проблемът "Житни кръгове". Дискусия с участието на представители на най-големите групи за изследване на този феномен от САЩ, Русия, Англия, Италия и Франция. - Извънземните и космическите изследвания. Руски и американски астронавти свидетелстват за извънземно присъствие. - Крие ли се информация за контакти на високо ниво – документи, потвърждаващи, че информацията за реални контакти се засекретява. Дезинформация за катастрофи с НЛО. Експерти от Италия и Франция ще покажат и ще коментират материали и свидетелства. - Неидентифицирани Аерокосмически Феномени (НЛО) на територията на Ирландия, Норвегия и Франция. - Ментални връзки с извънземни и концепцията за Информационно поле във Вселената. - Натрупаният опит от Италианската Уфологична Организация, празнуваща тази година 50 годишен юбилей. Официални работни езици на конференцията – български и английски. Такси за слушатели: 40 лв. Такси за пенсионери и ученици: 20 лв.
 

 

 
източник: ufo-conference.eu

 


 
1063345