НОВИНИ


ЕКСПЕРИМЕНТ ПОТВЪРДИ СПОСОБНОСТТА НА ЧОВЕКА ДА УСЕЩА МАГНИТНОТО ПОЛЕ
09.07.2016

Джо Кирсчвинк с ЕЕГ сензори, който е първият обект в своите магниторецепторни тестове.

В човека съществува физиологичен механизъм, отговорен за способността да се усеща посоката и промяната на магнитните полета.
 
Известно е, че мигриращите видове птици и риби могат да усещат магнитното поле, те имат нещо като "вграден компас", който им помага да се ориентират. През последните години подобна способност е открита в омари, охлюви, червеи, тритони и жаби. Има всички основания да се смята, че магниторецепция (способността да се усеща магнитното поле) се срещаи у някои бозайници - котки, гризачи, елени. Наличието на тази способност у човека доскоро бе недоказана. Но на 23 юни в списание Science бе публикувана статията "Maverick scientist thinks he has discovered a magnetic sixth sense in humans", в която се разказва за работата на Джо Кирсчвинк (Joe Kirschvink) на Калифорнийския технологичен институт, който провеждайки серия от експерименти, стига до извода, че у човека съществува физиологичен механизъм, отговорен за способността да се усеща посоката и промяната на магнитните полета. Експериментът Предвид специфичните обстоятелства и за чистотата на експеримента, той се извършва в университетска лаборатория, разположена на двата етажа под земята. Доброволецът влиза в помещение с магнитен екран, стените на които са били покрити със слой от алуминий (Фарадеев кафез). В помещението е разположена и система от три взаимно перпендикулярни правоъгълни бобини (система на Мерит), създаващи еднородно магнитно поле, минаващо през центъра на прозореца. Благодарение на това разположение магнитното поле може да се променя гъвкаво чрез промяна на силата на тока в намотките. Реакцията на мозъка спрямо магнитното поле се регистрира с помощта на електроенцефалография (ЕЕГ) - по промяната на алфа вълните, записани от ЕЕГ може да се съди за промените в кората на главния мозък.
 

Схема на експеримента с Фарадеев кафез, бобини на Мерит, немагнитен стол и енцефалограф.

В продължение на един час се извършват серия от осем теста в автоматичен режим: в някои случаи създаваното магнитно поле се приближава по абсолютна стойност на полето на Земята и бавно се върти около главата на пациента, в други - върху човека влияе само естественото геомагнитно поле. Тестовете се редуват на случаен принцип и се извършват в пълна тъмнина, така че нито експериментаторът, нито доброволецът знае кой от тестовете се извършва в момента.

Установено било, че когато магнитното поле се върти обратно на часовниковата стрелка, алфа вълните отслабват рязко. Същото се случва и с отклонение на магнитното поле надолу.

Обяснението защо алфа вълните реагират на промените в магнитно поле, ориентирано именно в тази посока, а не реагират в други случаи е, това е признак на полярността на нашия "магнитен компас".

Заключение

Само по себе си, променливото магнитно поле може да повлияе на електрическите токове на мозъка, които могат да имитират ЕЕГ сигнал, но такъв пряк ефект би трябвало да се показва веднага и регистрира веднага. В този случай, както подчертава Джо Кирсчвинк, нервната реакция закъснява за няколко стотин милисекунди - това забавяне може да се случи заради работата на някакъв магнитен анализатор в мозъка.

Досега събраните статистически данни се основават на експерименти, включващи само 20 души, но, въпреки това, както твърди авторът на експеримента, при всички случаи, той е успял да постигне стабилна повторяемост. Разбира се, за да се направят категорични изводи е нужно да се разшири доказателствената база, но Кирсчвинк е сигурен, че много скоро ще може да събере достатъчно информация.
 

 
източник: nauka.offnews.bg

 


 
954750